+436509272992
Kazakhstan
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Kazakhstan
 • Все группы товаров

Psoritin (Псоритин) ?аза?станда псориаз сатып алу?а арнал?ан препарат

Information
Check the price
In stock
Description

Инновациялы? «Псоритин» кремі толы?ымен таби?и ??рам?а ие, ол псориазды, оны? белгілері мен белгілерін ж?не жа?ымсыз к?ріністерді жою?а о? ?сер етеді. Со??ы ??рал ?ол жетімді, ?олдану?а о?ай, тиімділігі д?лелденген. Концентрат ??рамында тек таби?и компоненттер бар. Препаратты? ?рекеттері арасында метаболизмді реттеуге, теріні ?алпына келтіруге, иммунитетті ны?айту?а, ж?йке ж?йесін т?ра?тандыру?а назар аудару?а болады. Псориазды? к?ріністері де азаяды.
Пайдалан?аннан кейін псориаз белгілері ?айтадан оралма?аны ма?ызды. ?німні? ?сімдік ??рамына байланысты оны ?йелдер де, ерлер де пайдалана алады. Жан-жа?ты даму бар. Оны? м?ндай ?рекеттері бар: емдік, ?абыну?а ?арсы, антиоксидантты, тыныштандыратын, ?алпына келтіретін. Кешен ?йде ?олданылады. Б?л жа?ымсыз реакцияларды тудырмайды ж?не ?арсы к?рсетілімдері жо?.
Т?пн?с?а ?нім Psoritin - б?л теріні псориазбен ж?не ауруды? к?ріністерімен жа?сартуды? тамаша м?мкіндігі. Ал?аш?ы ?осымшалардан бастап ?ышу мен ??р?а?ты? жо?ала бастайды, за?ымдал?ан тіндерді? ?алпына келу процестері басталады, дерма тазартылады.