+436509272992
Turkey
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Turkey
 • Все группы товаров

Keto Guru kilo kayb? i?in T?rkiye'deki resmi web sitesi, Ankara

 • Information
Check the price
In stock
Description

KILO VERMEK BIZIM IÇIN NEDE

N ZORDUR?
?ç organlardaki ya?, gö?üs kafes

i, kar?n ve pelvis bölgesinde bulunan hayati organlarda biriken ya?d?r. Böyle bir ya??n varl??? sa?l?k aç?s?ndan büyük bir tehdittir. Uyar?: normal kiloda olmak iç organlarda ya?lanma olmad???n? garanti etmez.
S?radan kilo verme yöntemlerinin temel ilkesi, sadece deri alt? ya?lar? ve selüliti yakmaya yöneliktir.
Bu ilke sadece s?radan ya?larda i?e yarar.
BÖYLE YÖNTEMLER IÇ ORGANLARDAKI YA?LANMA IÇIN FAYDASIZDIR.
Ço?umuz iç organlardaki ya?lanman?n gizli tehlikelerinden haberdar de?iliz. Fakat kan damarlar?n?n ve iç organlar?n duvarlar?na "yerle?en" ya?lar korkunç bir hastal??a sebep oluyor ve bu hastal??? önlemek, tedavisinden çok daha kolay.
Fazla ya?? vücudunuzdan atmak için özellikle kilo vermek için tasarlanm?? olan Black Latte'yi kullanman?z? öneririm.
Kar?m sa?l?kl? beslenmeyi ve sporu çok seviyor. Bense bu konuda çok gerideyim. Beni her diyete soktu?unda salonuna gitmeye zorlad???nda delirirdim. Hep fit olmak istedim ama hiç bedelini ödemek istemedim! Black Latte’yi ke?fetti?imde hiç dü?ünmeden sipari? ettim. 2 ayda 12 kilo verdim. Kar?m gözlerine inanamad?. Bu lattenin tad? çok ho?uma gidiyor ve elbette sonuçlar? da!
Hep atletik bir vücudum olsun istemi?imdir. O yüzden saatlerce spor salonunda tak?l?p sporcu ürünlerine devasa paralar harcad?m. Sonuç olarak büyüdüm ve güçlendim ama yine de istedi?im kas yap?s?na kavu?amad?m. Spor salonumuzda ki iyi bir hoca bana Black Latte'den bahsetti. Etkisi di?er hiçbir popüler ya? yak?c? ile k?yaslanamaz. Bir ay içinde 3 kilo ya?? “erittim” ve tüm kas a??rl???m? korudum. Karn?m?n foto?raflar? Instagram'da iki günde 1.500 be?eni ald?! Ne ba?ar? ama!
Eskiden kilomu hiç dert etmezdim ve kiloyu takman?n sadece “k?zlara” özel bir ?ey oldu?unu dü?ünürdüm. Karn?nda baklavalar? olacak bir sporcu de?ilim derdim! Göbek benim için sorun de?ildi. ?stedi?im ?eyi istedi?im kadar yiyordum. Rutin doktor kontrolünde bana obeziteye ba?l? ön-diyabet te?hisi konuldu. Black Latte ile h?zl?ca kilo verdim. 20 kilo verdikten sonra sa?l?kl?, kasl? bir vücuda sahip olman?n ne kadar güzel oldu?unu fark ettim! ?nan?n bana kad?nlar iyi bir vücuda dü?ündü?ünüzden daha fazla önem veriyor!