+436509272992
Polsce
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Polsce
 • Все группы товаров

Smart Sanitizer Pro kup w Polsce, Warszawie

 • Information
Check the price
In stock
Description

Energooszcz?dny
Wiele niechemicznych ?rodków czyszcz?cych zazwyczaj wymaga du?o czasu do pracy lub zu?ywania du?ej ilo?ci energii.
Maj?c to na uwadze, osoby odpowiedzialne za SmartSanitizer Pro zapewniaj? wy??czenie urz?dzenia po ka?dym cyklu. Oznacza to, ?e otrzymujesz pe?ne 6 minut optymalnego promieniowania ultrafioletowego na poziomie medycznym i nie wi?cej ni? sekund?. Pozwala to zaoszcz?dzi? pieni?dze na rachunkach za pr?d i uprzejmo?? na ziemi.
Niezwykle skutecznyNawet ?rodek dezynfekuj?cy do r?k nie mo?e pochwali? si? poziomem ochrony przed wysokiej jako?ci ?rodkiem dezynfekuj?cym UV do smartfonów. Wi?kszo?? wymaga martwienia si? o dodatkowe 1 lub 2% bakterii, które pozostawiaj?.
W?a?nie tam wyró?nia si? SmartSanitizer Pro. Jest nie tylko niezawodny, ale tak?e zabija 99,99% bakterii i zarazków na twoim smartfonie. Z tego powodu wielu z nas nie sta? na ?ycie bez takiego urz?dzenia.
Zdolno?? do eliminacji rozprzestrzeniania si? bakterii za pomoc? smartfona mo?e pomóc uratowa? ?ycie ukochanej osoby. Mikroby s? wra?liwe na promieniowanie ultrafioletowe i ciep?o, co sprawia, ?e ??jest to idealny sposób na wyeliminowanie zarazków i powstrzymanie rozprzestrzeniania si? grypy i innych chorób.