+436509272992

Nutrivix preparat za mr?avljenje kupiti u Srbiji, Beograd

  • Information
Check the price
In stock
Description

Nutrivix preparat za mršavljenje kupiti u Srbiji, Beograd
Nutrivix kupiti u Srbiji, Beograd
Nutrivix SLU?BENA WEB STRANICA kupiti u Srbiji, Beograd
SLU?BENA WEB STRANICA Nutrivix preparat za mršavljenje kupiti u Srbiji, Beograd

Novi revolucionarni preparat za mršavljenje
Nutrivix dolazi kao jedinstveno rešenje za problem prekomerne te?ine! Njegova jedinstvena, potpuno prirodna formula obezbe?uje uklanjanje glavnih uzro?nika prekomerne te?ine i dozvoljava vam da regulišete svoj metabolizam, i time ostvarite odr?iv gubitak kilograma!
U kategoriji dijetetskih proizvoda, Nutrivix je poneo statuu Beogradskog pobednika, kao najbolji dijetetski proizvod na tr?ištu, na osnovu višemese?nog glasanja publike i korisnika. Tradicionalna dodela Beogradskog pobednika je manifestacija koja ve? 14 godina nagra?uje, statuom Pobednika, najuspešnije, najbolje....sve one koji su u svom domenu i u svojoj oblasti poslovanja ostvarili uspeh, postigli rezultate, ta?nije obele?ili ovu godinu!

Revija Beogradski Pobednik, dodela godišnjih nagrada i priznanja, odr?ana je u dvorani City hall u centru Beograda, 8. Novembra 2017.
60% odraslih na Balkanu je gojazno
Preko 50% ima zdravstvene probleme uzrokovane prekomernom te?inom
85% gojaznih ne mo?e da izgubi suvišne kilograme
90% gojaznih ne ve?ba redovno
*Istra?ivanje je vršeno na uzorku od preko 3000 odraslih iz regiona
Vratite se u top formu! Naru?ite Nutrivix još danas!
Nutrivix se sastoji od ISKLJU?IVO prirodnih ekstrata biljaka koje su vekovima poznate po svojim blagotvornim svojstvima.
Vaš organizam je konstantno izlo?en raznim lošim uticajima:

Brza hrana je konstantno dostupna. Loše je nutritivne i visoke energetske vrednosti.
Hrana je puna vešta?kih boja, aroma, i konzervanasa.
Moderan tempo ?ivota uklju?uje smanjenu fizi?ku aktivnost.
Na?in pripreme hrane (pr?enje, pe?enje) smanjuje njenu nutritivnu vrednost.
Nutrivix poma?e u otklanjanju ne?eljenih efekata lošeg na?ina ?ivota!
Ekstrati biljaka od kojih je ovaj preparat sa?injen kombinuju razli?ite efekte da bi se postigao maksimalan efekat. Odre?ene komponente su tu da regulišu apetit i eliminišu kompulsivno prejedanje, druge poboljšavaju rad creva, tre?e poma?u izlu?ivanje toksina iz organizma, dok ?etvrte poma?u ubrzano sagorevanje nagomilanih masnih naslaga i regulišu metabolizam še?era u organizmu.

Na ovaj na?in se posti?e trajno gubljenje prekomerne telesne te?ine, bez izlaganja organizma dodatnom stresu!