+436509272992

Nutrivix Slu?bena web stranica Srbiji, Beograd

  • Information
Check the price
In stock
Description

Nutrivix preparat za mršavljenje kupiti u Srbiji, Beograd
Nutrivix kupiti u Srbiji, Beograd
Nutrivix SLU?BENA WEB STRANICA kupiti u Srbiji, Beograd
SLU?BENA WEB STRANICA Nutrivix preparat za mršavljenje kupiti u Srbiji, Beograd

Sara Stojanovi? ima 23 godine i na izboru za Miss Tourism World, koji se prošle godine u januaru odr?ao u Maleziji, osvojila je titulu tre?e pratilje.

„Ovo takmi?enje pamtim kao zaista veliko iskustvo. Upoznala sam divne devojke, u?ila strane jezike, dru?ila se sa predstavnicima iz ?itavog sveta i stekla prijateljice za ceo ?ivot. Mnogi misle da na izborima za Miss ima mnogo sujete i ljubomore, ali na ovom takmi?enju toga zaista nije bilo. Funkcionisali smo svi kao jedna velika porodica i mnogo sam sre?na što iz Malezije nosim samo predivna iskustva.“
Me?utim, Sara pre izbora nije bila sasvim zadovoljna svojim izgledom. Nije joj pomoglo ni izgladnjivanje, ni naporne ve?be da svoje telo dovede do savršenstva.

„Pripreme su trajale 20 dana tokom kojih smo mnogo ve?bale, sticale nova znanja, hobije i naporno trenirale. Ipak, kada se na?ete me?u najlepšim devojkama sveta prirodno je da sebi tra?ite mane i uo?avate nedostatke. Tako sam se ose?ala i ja. Iako sam svakodnevno dobijala mnogo pohvala na ra?un svog izgleda, ja sam perfekcionista i ?elela sam još i još.“
Uporna Sara našla je rešenje.
„Još pre nego što sam se zaputila u Maleziju razgovarala sam sa drugaricom i ona mi je preporu?ila Nutrivix. To je potpuno prirodan preparat za redukciju telesne mase. Veliki sam hedonista, u?ivam u hrani i ponekoj ?aši dobrog vina, ali nisam ?elela da se to vidi kada odem na takmi?enje. Za samo nedelju dana Nutrivix je u?inio da se rešim svih sitnih viškova koje sam imala i da bez mnogo muke rešim sve probleme. Veoma vodim ra?una i o zdravlju i zato sam, tokom koriš?enja Nutrivixa, bila spokojna jer sam istra?ivala o njemu i saznala da je to potpuno prirodan preparat.“

Godinu i po dana kasnije Sara na izbor za Mis sveta gleda kao na jedno od najboljih ?ivotnih iskustava. „I dan danas sam ponosna na sebe jer sam na tom presti?nom takmi?enju predstavila i sebe i svoju zemlju u najboljem svetlu i što sam uz pomo? Nutrivixa imala samopouzdanja i vere u svoj fizi?ki izgled koji je mamio uzdahe kako ?irija, tako i svih predstavnica drugih zemalja koje su mi u me?uvremenu postale drugarice.“