+436509272992
Bosna i Hercegovina
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Bosna i Hercegovina
 • Все группы товаров

Hypertea čaj za hipertenziju kupiti na službenoj web stranici u Bosni i Hercegovini...

 • Information
Check the price
In stock
Description

Hypertea ?aj za hipertenziju kupiti u Bosni i Hercegovini
Hypertea ?aj za hipertenziju kupiti na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini
Hypertea kupiti u Bosni i Hercegovini

Starost nije prepreka vašem ?ivotu! Kardiolog koji ima 109 godina podijelio je tajnu svoje dugovje?nosti i odli?nog zdravlja
Poznati bh kardiolog Muhamed Tahirovi? penzionisao se u dobi od 70 godina, a ipak je ostao mlad i srcem i tijelom. Ve? je 39 godina u penziji, a socijalno osiguranje ga mrzi! Trenutno ovaj akademik ima 109 godina, ali osje?a se kao da ima 60.
Dr. Tahirovi? ka?e da tajna dugog ?ivota le?i u krvnim ?ilama . Ako su ?iste i zdrave, mo?ete ?ivjeti do 120. godine, pa i više, i osje?ati se potpuno zdravo. Kardiolog je tu tvrdnju potpuno potvrdio.

Naš reporter je uspio obaviti intervju s dr. Tahirovi?em koji je objasnio svoju metodu ?iš?enja krvnih ?ila koja produ?ava ?ivot.
- Gospodine Tahirovi?, ?esto ste govorili da su ?iste krvne ?ile osnova zdravlja. Zašto?

- Jednostavno je. Funkcionisanje organa i sistema u tijelu ovisi o kvaliteti cirkulacije krvi. Cirkulacija krvi zna?i dostavljanje kisika i hranjivih sastojaka u unutrašnje organe, kao i prikupljanje uglji?nog dioksida i metaboli?kih produkata. U djetinjstvu, adolescenciji, mladosti, više se kre?emo, krvni sudovi su novi, elasti?ni, ?isti - hranjivost organa je maksimalna. S godinama se manje kre?emo, a naši sudovi se po?inju prljati. To je zbog mnogih faktora, od kojih nisu svi štetni (kao što su pušenje, nezdrava prehrana, loše okru?enje, sjede?i na?in ?ivota), ve? i prirodni (talo?enje lipida, proces koji se odvija u svim organizmima).

Šta su to "prljave" krvne ?ile? Zamislite neke cijevi pune hr?e. Šta se dešava? Pritisak vode se pove?ava, a voda ima loš ukus. Ista stvar se doga?a i s krvnim ?ilama. Kada se na njih talo?e holesterol ili druge tvari, tlak raste ( prljave ?ile su glavni uzrok hipertenzije! ), krv sadr?i ne?isto?e, cirkulacija krvi je narušena. Kao rezultat toga, dešavaju se promjene u svim organima i sistemima u tijelu. ?ak je i ko?a sistem.

Ljudsko tijelo stari. Ako ste oprezni i o?istite krvne sudove, imate šansu da ?ivite najmanje 20 godina bez bolova u organima ili zglobova, a tijelo ?e raditi izvrsno. Drugim rije?ima, ?iš?enje krvnih ?ila mo?e vam produ?iti ?ivot i zdravlje. I to nije samo teorija. Preporu?io sam ovu metodu svojim pacijentima i li?no je praktikujem. Svi koji su poslušali moj savjet, ?ivjeli su više od svojih vršnjaka.
Ovako se postepeno prljaju krvne ?ile. Ako ih nikada niste o?istili, a imate više od 40 godina, vaše krvne ?ile sadr?e mnogo ne?isto?a. To mo?e uticati na vaše zdravlje, ili je mo?da taj proces ve? zapo?eo.

- Kakve patologije mogu izazvati 'prljave' krvne ?ile?
Ova situacija se širi. Kardiovaskularne bolesti su odgovorne za 4 puta više smrti od ostalih uzroka. Ljekari su toga svjesni, znaju da je ?iš?enje krvnih ?ila potrebno, ali iz nekih razloga bosanska medicina zanemaruje ovaj aspekt. Ve?ina ljekara propisuje lijekove za sni?avanje krvnog pritiska u slu?aju hipertenzije. Me?utim, oni nisu namijenjeni izlje?enju, ve? imaju privremeni u?inak. Potrebno je o?istiti krvne sudove. Usput, ovu metodu u SAD-u i Europi primjenjuju svi ljudi stariji od 35-40 godina ve? više od pola stolje?a. Svi tamošnji pacijenti znaju za neophodnost ?iš?enja krvnih ?ila. Stalno sam se pitao zašto se to ne dešava i kod nas.

- Postoje li neki simptomi zbog kojih mo?emo postati svjesni prisutnosti naslaga u krvnim ?ilama?

- Naravno da postoje. Glavni simptomi su:

Migrene
Ošte?enja memorije
Hroni?ni umor
Nesanica
Intimni problemi
Poreme?aji vida i sluha
Visok krvni pritisak
Poreme?aji disanja i angina pektoris
Blijeda ko?a na nogama
Bolovi u miši?ima i zglobovima
Bez obzira da li imate neki od ovih simptoma ili ne, nakon 30. godine ?ivota, neophodno je o?istiti krvne ?ile barem jednom u 5 godina. Na ovaj na?in imat ?ete sna?no zdravlje.

Krvne ?ile imaju kapacitet skupljanja ne?isto?e, posebno kod starijih ljudi. Ne morate jesti burgere ili pomfrit stalno da bi vam se to desilo. ?ak i nakon jela kobasice ili pr?enog jajeta, odre?ena koli?ina holesterola talo?it ?e se u krvnim ?elijama, što ?e se vremenom pove?avati.

- Molim vas da nam ka?ete svoju tajnu za ?iš?enje krvnih ?ila.

- Do nedavno mi je za proces ?iš?enja krvnih ?ila bilo potrebno nekoliko mjeseci. Skupljao sam ljekovito bilje, tra?io sam ih na pijaci ili sam ih naru?ivao na internetu i od njih sam pripremao sam infuziju. Sada to više ne trebam raditi, budu?i da su moje kolege iz Instituta za kardiovaskularne bolesti razvili dobar i jeftin lijek za ?iš?enje ?ila - „Hypertea“. Zapravo, ovaj proizvod reguliše krvni pritisak i lije?i hipertenziju, zahvaljuju?i pro?iš?avanju ?ila. Zbog toga je odli?an za našu svrhu.

- Kao što sam ve? napomenuo, cijelo tijelo pati. Prije svega, pogo?eni su organi i sistemi koji su direktno povezani s cirkulacijom krvi - kardiovaskularni sistem.

Ne?isto?e iz krvnih ?ila mogu uzrokovati pojavu sljede?ih bolesti:

Ateroskleroza. ?ile prestaju funkcionisati: male ?ile su potpuno za?epljene, a glavne sadr?e velike naslage holesterola.
Ishemijska bolest srca. Nastaje zbog redovnog nedostatka krvi u koronarnim ?ilama, a koja se razvija zbog ne?isto?e u ?ilama.
Mo?dani udar. Poreme?aji opskrbe krvlju u mo?danom tkivu uzrokuju smrt nervnih završetaka, što dovodi do gubitka odre?enih funkcija.
Hipertenzija. Ne?isto?e iz krvnih ?ila uzrokuju su?avanje lumena i pove?anje krvnog tlaka.
Proširene vene. Pojavljuju se unutar tijela, a ne samo na nogama (što je za ?ene alarmantno). Hemoroidi su posljedica venske dilatacije.
Tromboza vena i arterija. Depoziti ne?isto?e iz krvnih ?ila formiraju tromb i uzrokuju uništenje krvne ?ile, što mo?e dovesti do smrti grupe ?elija iz organizma. Ako se tromb odve?e i dospije u krvotok, mo?e do?i do za?epljenja krvnih ?ila u srcu, sr?anog zastoja, što u 70% slu?ajeva uzrokuje smrt pacijenta.
Ove fotografije pokazuju opasnost koju naslage iz krvnih ?elija predstavljaju za zdravlje i koliko vam smanjuju ?ivot.