+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Kupiti Easy Slim - ?aj za mr?avljenje Slu?bena web stranica Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

Easy Slim - ?aj za mršavljenje kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti Easy Slim - ?aj za mršavljenje Slu?bena web stranica Srbiji, Beograd

Najefikasniji proizvod za mršavljenje je ?aj za mršavljenje EasySlim. Kada se jednom na?e u tijelu, eliminira toksi?ne supstance. To je mješavina ljekovitog bilja, posebno uravnote?enog omjera koji poja?ava metabolizam, poti?e probavu i razgradnju masti pohranjenih u tijelu. EasySlim

EasySlim reguliše metabolizam u tijelu, poti?e izlu?ivanje štetnih produkata metabolizma i br?e pra?njenje crijeva. EasySlim se preporu?uje kao dodatak prehrani za mršavljenje, bolju probavu.

Nakon mnogo vijekova dijeteti?ari su prepoznali EasySlim kao jednu od najboljih metoda za detoksikaciju. Sadr?i: kim, cvijet kamilice, plod komora?a, koru trušiljke, plod smreke, korijen sladi?a i list sene.

Kada smo stigli, Amela me je po?astila ?ajem. Nije to bio obi?ni ?aj. Prvo sam se iznenadila, ali ukus je bio baš kao i obi?ni ?aj. Bilo je ukusno.

"Ovo je tajna mog mršavog tijela, ?aj za mršavljenje EasySlim", rekla je Amela. Pokazala mi je pakovanje koje je koristila da napravi napitak. Ne treba nikakav poseban aparat za ?aj. Samo ga dodate u šolju vrele vode.
"Ovo je tajna mog mršavog tijela, ?aj za mršavljenje EasySlim rekla je Ana. Pokazala mi je pakovanje sa koje je koristila da napravi napitak. Ne treba nikakav poseban aparat za ?aj. Samo ga dodate u šolju vrele vode.

Treba da se pije dva ili više puta dnevno. Najbolji rezultati posti?u se kad se ?aj pije ujutro, popodne i uve?e prije spavanja. Preporu?uje se da ne pijete ?aj na prazan stomak. Sve suvišne kalorije koje vaše tijelo dobije u toku dana se ne skladište kao masti. Mo?ete li to da zamislite? To je san snova!

"To ne mo?e da bude istina. Je li stvarno tako jednostavno?" Promrmljala sam.

"Mo?eš da vjeruješ, a i ne moraš, ti biraš. Ako voliš izazove, samo naprijed i sebi još više zakompliciraj ?ivot. Htjela si da znaš šta mi se dogodilo i ja sam ti sve ispri?ala. Sad je sve na tebi. Ja ovo ne prodajem, nemam namjeru da te tjeram da kupiš ovo. Isprobaj ako ho?eš, nastavi da piješ vodu ako ne?eš, što se mene ti?e mo?eš sasvim da prestaneš da jedeš. E, da, jesi li za kola??", pitala me Amela dok mi je nudila moj omiljeni ekler.

"Ne, hvala. Treba da idem."

Tada nisam imala pojma da ?e mi taj 1,5 sat sasvim promijeniti ?ivot...
Razmijenile smo brojeve telefona i ja sam otišla. Kod Amele sam bila 1,5 sat. Tada nisam imala pojma da ?e mi taj 1,5 sat sasvim promijeniti ?ivot...

Po?urila sam ku?i sva odlu?na. Upalila sam kompjuter i odmah naru?ila EasySlim sa stranice koju mi je dala Amela. Za tri dana je stigao moj ?eljno iš?ekivani paket i moje putovanje je po?elo!

Izvagala sam se. Vaga je pokazala 88,4 kile. Od tog dana moje svako jutro je po?injalo šoljicom ?aja EasySlim.

Sljede?eg dana sam ponovo stala na vagu - 88,5 kg! Dodatnih 100 grama! Malo je re?i da sam bila ljuta. Po?ela sam pani?iti.

Nazvala sam Amelu.

"D?enana, smiri se. Te?ina po?inje spadati 4. ili 5. dana. Samo nastavi piti i zaboravi na vagu sljede?ih 5 dana i vidje?eš kako ide", odgovorila je Amela i zvu?ala je ubije?eno.

I tako sam nastavila piti. Nisam ništa posebno promijenila u ishrani, samo sam pila jednu šoljicu ?aja EasySlim svakog jutra. Baš me zanimalo šta ?e biti dalje. Još uvijek nisam vjerovala da ?u po?eti da skidam kile bez ikakve promjene u ishrani i na?inu ?ivota.

6-og dana sam se popela na vagu, noge su mi se tresle do nervoze, popela sam se i zatvorila o?i. Bojala sam se da pogledam, ali onda sam naglo otvorila o?i. Vaga je pokazala 83,3 kile.

Skinula sam 5 kila i 100 grama za 5 dana bez promjena u ishrani i bez vje?banja.
Dobro sam zapamtila te prve brojeve. Bilo je nevjerovatno! Srce mi je lupalo u grudima, jedva sam disala od uzbu?enja! Uspjela sam!!!

Moj meni sljede?e sedmice se nije razlikovao od stvari koje sam obi?no jela. Osim jedne stvari - svaki dan sam pila šolju mog omiljenog ?aja EasySlim.

Zabranila sam samoj sebi da se vagam, ali ?ak i bez vage sam mogla osjetiti da gubim kilograme. Ponekad sam osje?ala ugodnu toplotu u rukama, stomaku i butinama. Imala sam ogromnu koli?inu energije kakvu nisam dugo osjetila. Moj stalni umor je nestao.

Kada sam stala na vagu nakon sedmicu dana, skoro da sam pala u nesvijest. Pokazala je 74,4 kile. To zna?i da sam skinula još 9 kila za sedam dana.

Za 12 dana sam postala 13 kila i 700 grama lakša!!!
Samo se zamislite kako ste odjednom mršaviji mnogo kilograma. Zamislite kako se osje?ate. Zamislite kako je dobar osje?aj kad se svi?ate sebi. Onda mo?ete razumjeti kako sam se ja osje?ala u tom trenutku.

Naravno da sam primijetila da mi je sva odje?a široka. Ali nisam imala pojma da sam smršala 14 kg za manje od 2 sedmice, prosto nisam mogla da vjerujem sopstvenim o?ima!

Irfan se trebao vratiti za dva dana. Kada sam zamišljala Irfanovu reakciju, osje?ala sam kao da mi rastu krila i da mogu da letim kao leptir. Djeca su se radovala što ?e da vide oca i dobiju poklone koje im je uvijek donosio sa poslovnih putovanja.

Kada je Irfan trebao da stigne, spremili smo prazni?nu ve?eru, fina jela i ?ak i njegovu omiljenu tortu Moskvu koju nisam pravila godinama. Više se nisam bojala da jedem slatko!

Irfan je stigao kad smo postavljali sto. Kada su ?uli da se vrata otvaraju, djeca su potr?ala u hodnik da vide svog tatu.

Vrata su se otvorila i Irfan je stajao sa ogromnim buketom cvije?a i kutijama sa igra?kama za djecu. Djeca su pojurila prema njemu, a on me pogledao preko njih i ostao otvorenih usta. Kutije su mu ispale iz ruku. Kao i cvije?e.

Djeca su skakala od radosti dok su pregledali poklone, a Irfan još nije mogao da skine pogled s mene i sagnuo se da pokupi cvije?e.

Nakon nekoliko sekundi smo ostali sami u hodniku. Irfan je još stajao sa cvije?em kao oma?ijan. Po?ela sam da se smijem i uzela mu buket iz ruku.

"Je li sve u redu? Hajde, u?i!"

"Ti... Šta ti se dogodilo...Kako???" Irfan nije mogao da do?e sebi.
"Ho?eš li da me poljubiš ili ?eš samo da stojiš tu?"

Irfan me iznenada zgrabio, podigao u vazduh i po?eo da me ljubi dok sam se ja smijala. Sijao je od sre?e, mogla sam da osjetim da je obo?avao moj izgled .

"Dosta je bilo, spusti me, peri ruke pa da zajedno ve?eramo!"

Uve?e je Irfan izgledao napeto, kad sam stavila djecu na spavanje, sko?io je na mene kao da nam je prvi put. Ta no? je bila no? za ludo vo?enje ljubavi, nisam mogla da se sjetim kad sam se posljednji put osje?ala tako po?eljno. Potpuno iscrpljeni, zaspali smo pred zoru.

Sljede?eg jutra je Irfan predlo?io da idemo na more 10 dana. Sklopili su neki veliki posao na poslu i dobili su nekoliko slobodnih dana sa nov?anim bonusom kao nagradu.

Ja sam bila na sedmom nebu od sre?e, nikad se nisam osje?ala tako sretno u ?ivotu!

Tada sam vodila knjige za nekoliko firmi i uglavnom sam radila od ku?e. Ništa va?no nije bilo za tu sedmicu i lako sam mogla da otputujem na sedmicu ili dvije, pa sam pristala bez oklijevanja. Djeca su bila oduševljena - baš su bili uzbu?eni što idu na more!

Sad smo odabrali Tunis. Dvokrevetne sobe u hotelu sa ?etiri zvjezdice. Aran?man je uklju?ivao neograni?ene obroke, a to je bio odli?an test za moj tajni recept! Htjela sam i da vidim kako ?e se Irfan ponašati kad do?emo tamo.

Sva njegova pa?nja bila je posve?ena meni. Da, bila je to moja li?na pobjeda!
Sedmicu dana kasnije smo u?ivali na pla?i u Tunisu sa nevjerovatno ?istim morem i uz zvuke talasa. Irfan nije skidao pogled sa mene i nije me ostavljao ni na minut. Sva njegova pa?nja bila je posve?ena meni. Nijednom nije pogledao drugu ?enu. Da, bila je to moja li?na pobjeda!

Obroci su bili ogromni, ni u ?emu se nisam ograni?avala. Meso, krompir, pivo, jaja i šunka, kifle i kola?i - cijeli all inclusive paket u Tunisu je bio potpuno iskorišten. Ja sam jela manje porcije, nisam htjela da jedem previše. Naravno da nisam zaboravljala da popijem svoju šoljicu ?aja EasySlim.

Kasnije te ve?eri kada su djeca otišla na spavanje nakon cijelog dana igranja i kupanja, Irfan i ja smo pijuckali vino, mazili se na balkonu hotelske sobe, pri?ali i gledali mjesec. Onda me je Irfan podigao i odnio u sobu gdje smo vodili ljubav sa takvom straš?u kakvu nismo osjetili od dana kad smo se upoznali. I tako se dešavalo svaki dan. Osje?ala sam da mogu umrijeti od sre?e!

Posljednje no?i pred odlazak, dok smo stajali na balkonu, Irfan je tra?io da zatvorim o?i. Tako sam i uradili i ?ula sam kako odlazi u sobu i vra?a se.

"Otvori o?i!", rekao je Irfan uzbu?eno.

Otvorila sam o?i. Irfan je kle?ao na desnom koljenu ispred mene. Dr?ao je zlatni prsten u rukama.

"Ho?eš li da se udaš za mene?"
Na sekundu sam izgubila vid. Te rije?i sam ?ekala svih ovih dugih 7 godina!
?ekala sam ih svaki dan. Sanjala sam o njima, zamišljala sam toliko puta kako ih izgovara. Osjetila sam kako mi se o?i brzo pune suzama.

"Misliš li ozbiljno?", nisam pronašla bolje rije?i.

"Sasvim! Ti si najbolja, najljepša i ?elim da budeš moja ?ena. Stvarno! Ne?u više da dolazim i odlazim. Ho?u da uvijek ?ivimo zajedno!"

Briznula sam u pla?, bacila mu se oko vrata i prošaputala kroz suze: "Da, ho?u!"

?im smo došli ku?i, otišli smo u op?inu.

Zaboravila sam na svoj problem sa te?inom. Na moru sam skinula 7,5 kila za deset dana dok sam jela sve one obilne obroke i pila EasySlim.
Toliko toga se dešavalo u mom ?ivotu da sam sasvim zaboravila na svoj problem sa te?inom. Ovaj put sam smršala 7,5 kila na odmoru sa obilnim obrocima i uz EasySlim. Nije više spadala kila dnevno, ali da budem iskrena, jela sam više nego ina?e dok smo bili tamo.