+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Easy Slim-Prirodni ?aj za mr?avljenje kupiti u Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

Easy Slim - ?aj za mršavljenje kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti Easy Slim - ?aj za mršavljenje Slu?bena web stranica Srbiji, Beograd

"Zahvalna sam onim ljudima koji su mi govorili da sam debela i s visoka gledali na mene. Da nije bilo njih, još uvijek bih bila debeljuca", ka?e D?enana Hod?i? koja je smršala 26 kilograma. Na svom putu do lijepog tijela isprobala je cijelu gomilu raznih dijeta, ali ispostavilo se da je najjednostavnija metoda zapravo i najdjelotvornija. D?enana je detaljno ispri?ala o ovoj metodi koja tako?er spre?ava proces vra?anja kilograma. Evo njene zadivljuju?e pri?e...

Nikad nisam bila krhka djevojka, ali se nisam pretjerano brinula zbog viška kilograma. Kada sam upoznala svog budu?eg mu?a, Irfana, opustila sam se i osvijestila se tek kad sam shvatila da sam zaista debela.

Kada sam upoznala Irfana opustila sam se i osvijestila se tek kad sam shvatila da sam zaista debela.
Sa Irfanom sam u vezi više od 7 godina, imamo dvoje divne djece. Ali sve do nedavno smo, kao što bi se reklo, "?ivjeli zajedno razdvojeni". Irfan je ?ivio u svom stanu, mnogo je radio i povremeno me posje?ivao. Onda bi ponovo odlazio.

Od samog po?etka naše veze ?ekala sam da me zaprosi. To je bio moj san!

Kad ?e kona?no da me zaprosi? To je bio moj san!
Kad sam ostala trudna prvi put mislila sam da ?emo sigurno da se uzmemo. Ali nisam bila te sre?e. Irfan me je posje?ivao, ja sam ga ?ekala...

Kad se rodio naš stariji sin bili smo sretni. Priznao je dijete, obasipao me brigom i pomagao mi u svemu. Osje?ala sam da nas voli, ali to je bila njegova posebna vrsta ljubavi.

Za drugi ro?endan našeg sina odlu?ili smo da zajedno odemo 2 sedmice na more. More, sunce i pijesak. Toliko mi je bio potreban odmor!

Egipat je nudio fini hotel, toplu pla?u i "all inklusive" obroke - za nas je to bila savršena opcija.

Odjednom sam na pla?i primijetila da Irfan provodi dosta vremena gledaju?i jednu djevojku. Ništa nisam rekla, nego sam odlu?ila da i ja posmatram njega. Prvo sam pomislila da se zaljubio na prvi pogled. Ali kasnije je promijenio predmet posmatranja i po?eo gledati drugu djevojku, onda opet neku drugu i tome nije bilo kraja!

Bila sam bijesna! Moj sin i ja kao da nismo postojali.

Odjednom mi je sinulo da prosto voli mršave djevojke!
Nikad nisam htjela da izgledam kao ljubomorna budala i zato sam pokušala da se smirim i sve analiziram. Odmah sam shvatila da sve djevojke koje je gledao imaju jednu zajedni?ku osobinu - bile su dvaput mršavije od mene! Ova misao me pogodila poput groma. On prosto voli mršave djevojke! Mo?da je to bio razlog njegovog ponašanja u našoj vezi???

?ak sam i snimila jednu fotografiju na kojoj me grli, a gleda u drugu "mršavu djevojku", pogledajte:

Irfan mi nikad nije rekao da mu se ne svi?a moj izgled. Nikad nije tra?io da smršam, niti bilo šta sli?no. Ali nije bilo ni prosidbe o kojoj sam toliko maštala.

Ovakvo razmišljanje me je uznemirilo, sa stresom sam se borila zahvaljuju?i švedskom stolu. Te dvije sedmice sam jela za troje.

Kad smo se vratili sa odmora izvagala sam se i šokirala. Zajedno sa preplanulim tenom donijela sam iz Egipta i 9,5 kila. Bila sam na ivici nervnog sloma.

Po?ela sam da pretra?ujem na internetu teme o mršavljenju, ali nekoliko sedmica nakon toga sam otkrila da sam trudna po drugi put! Moj odmor je bio plodan u svakom smislu te rije?i. Naravno da sam u takvom stanju prestala da razmišljam o mršavljenju, moje misli su bile na drugoj strani...

I tako, nastavila sam da sumnjam da se Irfanu ne svi?am kao ?ena.
Nisam mogla da prestanem da mislim o tome da se Irfanu ne dopadam kao ?ena. Skoro da sam odlu?ila da pobacim. Drago mi je da mi je Irfan kategori?no zabranio da ?ak i razmišljam o tome.

I tako smo dobili drugo dijete, još jednog sina. Historija se ponavljala. Irfan je priznao dijete i obasuo nas brigom, ljubavlju i pa?njom. Ali samo kad je bio tu. Nijedna jedina stvar u stanu nije bila njegova, osim ?etkice za zube, a ja sam se fokusirala na djecu i to je bio moj na?in da se izborim sa ovom situacijom.

Kada sam prestala da dojim ponovo su me po?ele mu?iti misli o mršavljenju. Nisam mogla zaboraviti naš odmor, vidjela sam kako Irfan zadivljeno gleda u mršave djevojke, a u našoj vezi se ništa nije promijenilo. Još uvijek sam imala 88 kila.

Tada sam imala 88 kila. I odlu?ila sam!
Odlu?ila sam da je vrijeme za promjenu! Sve sam isprobala: dijete - mo?da ?ak i desetak, razne fitnes programe, omota?e za tijelo, posebne masa?e itd, itd. Sve ove stvari ili nisu pomagale ili su samo privremeno pomagale - ?im bih skinula kilograme, oni bi se vra?ali još br?e.

Srela sam Amelu u pekari , to je ?ena koja se porodila u istom porodilištu kao i ja sa drugim djetetom. Jedva sam je prepoznala, bila je dva puta ve?a od mene, a sad je bila gotovo 3 puta manja nego nakon poro?aja!!!

"Nevjerovatno!", izletjelo mi je umjesto da je pozdravim. "Ne mogu da vjerujem ro?enim o?ima! Amela, jesi li to ti?!"

"Malo sam mršavija nego prije, zar ne?", rekla je sa smješkom dok je kupovala kola?e.

"I jedeš tijesto? Kako ti to uspijeva? Kako??? Ja sam probala da se bavim sportom, da dr?im dijete, saune i još koješta, sve sam probala! Mogla sam samo da skinem 3 kila najviše, a onda bih dobila još 7!" Skoro da sam zaplakala, dobro se sje?am ovog trenutka jer su svi u pekari gledali u mene.

"D?enana, kakve dijete, kakve saune, jesi li poludjela? Imam ideju. Hajdemo do mene da se malo ispri?amo, mu? mi je sad na poslu, popit ?emo ?aj i popri?ati. Ja ?u da se po?astim ovim kola?ima, a ti mo?eš da piješ mlaku vodu", rekla je Amela lukavo me gledaju?i. "Sve ?u da ti ispri?am, pokaza?u ti, ?ak ?u ti dati i da probaš."

D?enana, kakve dijete, kakve saune, jesi li poludjela?
U?asno me zanimalo i odmah sam pristala. Osim toga, Irfan je išao na put sljede?eg dana i ostaje dvije sedmice, pa je htio da bude sa djecom i ja sam imala malo vremena za sebe.

Amela je skinula 33 kilograma za bukvalno 3,5 mjeseca ?im je prestala da doji. Nije bila na dijeti, nije postila i nije išla u teretanu. ?ivjela je svojim normalnim ?ivotom i ni u ?emu se nije ograni?avala.

Njeno tijelo je bilo mršavo kao u djevojke. Za divno ?udo, tako veliki gubitak kilograma nije ostavio strije na njenoj ko?i. Pomislila sam da bi Irfan sigurno u?ivao da je gleda.

Obuzele su me jake emocije kad sam ?ula kako je lako sve to postigla, kako lako i bezbijedno za svaku ?enu koja se ?eli riješiti suvišnih kilograma. Njen recept za mršavljenje me je prosto šokirao!

Predobro se sje?am pakla koji sam morala pro?i pokušavaju?i da skinem koje kilo. Prava no?na mora! Mogla sam da se sjetim depresije kad sam bila na dijeti i stalnih sva?a sa Irfanom, mojih nervnih slomova i kako sam po?ela jesti sve bez mjere kada sam isko?ila iz šina.

Baš me iznerviralo zbog toga što sam prošla kad sam vidjela da nije bilo potrebe za tim i da mo?e trajno da se smrša. Šteta, ali uspjela sam se izboriti sa tim osje?ajem jer sam bar znala sigurno šta sam trebala da radim.

Sad pa?ljivo slušajte šta mi je Amela rekla!