+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Kupiti Omni Potent ?aj za pove?anje potencije Slu?bena web stranica Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

Omni Potent - ?aj za pove?anje potencije kupiti u Srbiji, Beograd
Omni Potent ?aj za potenciju kupiti u Srbiji, Beograd
ŠTA ?ETE DOBITI SA OMNIPOTENT?
Prva-druga sedmica
Erekcija postaje sna?nija i du?a. Penis postaje osjetljiviji na dodir.
Druga-tre?a sedmica

KombidresSlimShapewear
Za novu liniju!

Kombidres poma?e u borbi protiv problemati?nih mesta na efikasan na?in:
Obim abdomena se vidno smanjuje;
Kukovi i stra?njica izgledaju mršavije;
Nabori miši?a i stra?njice nestaju.

Svakodnevnom upotrebom steznika Kombidres posti?i ?eš slede?e rezultate:
Smanji?eš koli?ine masti;
Nestaje efekat "narand?ine kore";
Zahvaljuju?i nevidljivom korsetu, dr?anje se popravlja;
Torzo ?e se smanjiti za 1 do 2 konfekcijske veli?ine;
Ko?a ?e biti elasti?nija i ne?na kao svila.

Slim Shapewear ti nudi lepotu i komfor tokom celog dana:
Materijal koji diše ti daje ose?aj sve?ine;
Njihova specijalna tehnika prijanjanja stvara efekat "nevidljivosti";
Donji veš je prijatan za nošenje – nema iritacija ili neudobnosti;
Bez šavova, pa mo?eš da nosiš i haljine uz telo.
Zašto je Slim Shapewear
korektivni donji veš, tako efikasan?
Efikasnost korektivnog donjeg veša Slim Shapeweara se posti?e zahvaljuju?i njegovom sastavu: novi materijal sa aktivnim agensima u kapsulama i specijalnom zaštitom.

Kada se spoje, mikrokapsule reaguju sa ko?om i hrane je prirodnim sastojcima. Nakon toga, nakupljena te?nost se izbacuje iz tela, masna tkiva se razla?u, a ko?a se hidrira i prima hranljive sastojke koji su joj potrebni.

Specijalni dizajn ovog veša uti?e na kona?ni rezultat:
1

Njegova posebna struktura korseta podi?e grudi i one izgledaju zavodni?ki i neverovatno.
2

Elasti?na tkanina ne?no ocrtava kukove.
3

Umetak pozadi krije naslage sala i daje podršku miši?ima le?a.
4

Trougao šiven od ?vrstog materijala zate?e abdomen otklanjaju?i sve nepravilnosti.
5

Elasti?ni delovi od posebnog materijala oblikuju butine i stra?njicu.
Hiljade ?ena u Srbiji
su odabrale korektivni veš:

«Nisam mislila da je mogu?e da obu?em haljine za 2-3 broja manje»
Iskreno priznajem da nisam mislila da je mogu?e da obu?em haljine i po 2-3 veli?ine manje. Kad sam ga probala, znala sam da je moj! Sad radim i kolege me stalno pitaju kakva mi je dijeta.

«Struk mi je u?i!»
Nosim veli?inu 52, imam naslage na kukovima. Struk mi je u?i, što mi prija. Sada je moj izgled još prijatniji za oko.

Marija Jovi?, astrolog

«Korektivni donji veš poma?e ?eni da se ose?a sigurnije. Tako i te male stvari mogu da nas usre?e»
?esto sam se pitala koja je tajna sre?e ?ena. Svaki put sebi odgovorim da, uprkos tome što nam ka?u zvezde i horoskop, same sebi krojimo sudbinu. I sa sre?om je isto. Zato je potrebno da imamo sampouzdanja i da vodimo ra?una o malim stvarima.

?ena ima samopouzdanja kad se ose?a dobro. Ima mnogo na?ina da promenite fizi?ki izgled: šminkom, novom haljinom. I… korektivnim vešom. Bez njega, nijedna haljina ne mo?e da stoji kako treba na telu koje ima mane.

Ja sam li?no isprobala efekat korektivnog donjeg veša. Ose?am se mnogo sigurnuje, i uz to, sre?nije.