+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Ky?ko Uno korektor palucha ko?lawego kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

 • Information
Check the price
In stock
Description

Kyöko Uno korektor palucha ko?lawego kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
Kyöko Uno korektor palucha ko?lawego kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
uwanie bólu zostanie zablokowane w sposób naukowy, dzi?ki wykorzystaniu specjalnego elementu biomechanicznego. Odci??a on staw i równocze?nie prostuje nachodz?ce na siebie palce. Stale usuwaj?c przyczyn? bólu.
Po kilku dniach poziom wytrzyma?o?ci i elastyczno?ci Twoich stawów zacznie nagle rosn??. Jak pokazuj? testy obci??eniowe, b?dzie tak mniej wi?cej do dwudziestego pierwszego dnia. Po tym czasie zostanie przywrócona naturalna wytrzyma?o?? stawu sródstopno-palcowego palucha. To oznacza, ?e na co dzie? b?dziesz mie? ok. 200% mocniejsze stawy ni? obecnie.
WZMACNIA STAWY, MI??NIE I WI?ZAD?A
Stosowanie motorycznej formu?y usuwaj?cej haluksy sprawia, ?e walka ze zwyrodnieniem stóp jest automatyczna. Nie musisz my?le? o bolesnych zabiegach, stosowa? skomplikowanej rehabilitacji. Nie b?dziesz odczuwa? bólu ani obrz?ków, wi?c prawdopodobnie zapomnisz, ?e Twoja stopa odzyskuje sprawno?? i ?adny wygl?d.
AUTOMATYCZNIE LIKWIDUJE HALUKSY
Na czym polega to prze?omowe odkrycie? To specjalistyczny, motoryczny aparat ortopedyczny…
Nie jest to jednak urz?dzenie, które spowoduje dyskomfort lub b?dzie utrudnia?o wykonywanie codziennych czynno?ci. W odró?nieniu od zwyk?ych metod na to schorzenie, korektor ma specjaln? motoryczn? konstrukcj? zastrze?on? w instytucie patentowym - stworzon? przez zespó? biomechaników. Jako jedyna pozwala na aktywn? korekcj? haluksów, umo?liwiaj?c przywrócenie prawid?owego, bezbolesnego ruchu w obr?bie kostno-stawowym stopy.
Co wi?cej, korektor wykonany jest z inteligentnych, oddychaj?cych materia?ów, dlatego idealnie dopasowuje si? do ka?dego kszta?tu stopy oraz nie wywo?uje obtar? ani podra?nie?. Specjalnie opracowana, opatentowana wy?ció?ka definitywnie zwalcza stany zapalne w obr?bie zwyrodnienia.
Jak dzia?a japo?ski korektor prof. Kyöko Yokoshimy?
Unikalna formu?a korektora oparta jest na innowacyjnym systemie czynnej rekonwalescencji stawów i ko?ci stosowanej do tej pory wy??cznie w prywatnych o?rodkach rehabilitacyjnych dla gwiazd modelingu i sportowców w Szwajcarii.
Patrz?c na efekty, jakie osi?gali moi pacjenci, zalecam stosowanie korektora przez minimum 5 godzin dziennie. Co wa?ne, najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje si? podczas nak?adania aparatu na czas chodzenia. Urz?dzenie posiada rozmiar uniwersalny i nadaje si? do wi?kszo?ci typów obuwia, dzi?ki czemu mo?esz zwalcza? swoje haluksy gdziekolwiek zechcesz i kiedy zechcesz!