+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Big Bust - krema za pove?anje grudi SLU?BENA WEB STRANICA kupiti u Srbiji

 • Information
Check the price
In stock
Description

Estetski hirurzi u šoku! Uglavnom su radili operacije pove?anja grudi a danas sve više i više ?ena ?eli da smanji svoje poprsje!

Svet plasti?ne hirurgije je u totalnom haosu. ?ene su uglavnom išle "pod no?" kako bi pove?ale grudi sa "jedinice" na "trojku" a sada od lekara tra?e smanjenje sa "petice" na "dvojku". Lekari povezuju ovu ?injenicu sa pojavom kreme za pove?anje grudi koja se zove Big Bust . Na osnovu iskustava ?ena koje su je probale, ova krema je visokoefikasna.

Zovem se Anastasija i apsolvent sam. Moj problem se pojavio pre par godina kada je bivši de?ko raskinuo sa mnom. Razlog raskida su bile moje male grudi (veli?ina nula). Kao i sve ?ene koje su se suo?ile sa takvim problemom u vezi, po?ela sam da tra?im na?in kako da pove?am grudi.

Nisam imala novca za operaciju a i plašila sam se odlaska pod no?. Brojne tablete i kreme mi nisu pomagale. Moje grudi su i dalje bile male. Ali onda sam naišla na slu?benu stranicu Big Bust kreme koja, sude?i po komentarima, zaista deluje. Osim toga, bila je na sni?enju od 50%.

Veli?ina "nula" koju sam toliko mrzela, pretvorila se u "peticu" bukvalno u roku od nedelju dana.

Nekoliko dana nakon kupovine, sela sam pred ogledalo i ne?no utrljala Big Bust kremu na svoje grudi. Krema se brzo upila i stavila sam je još. ?inilo mi se da moram da stavim mnogo kreme kako bih postigla ?eljeni efekat. Nakon par nedelja, potrošila sam celu tubu koja je, ustvari, trebala da mi traje par meseci. Moje grudi su se zaista pove?ale. Veli?ina "nula" koju sam toliko mrzela se pretvorila u "dvojku", a onda u "peticu" bukvalno u roku od nedelju dana.

Radost je ubrzo nestala
Rezultati su me šokirali a moje velike grudi su mi neo?ekivano stvorile velike probleme. Sve je po?elo sa manjim vrtoglavicama i mu?ninama. Nakon par meseci, miši?i su po?eli da me bole i ose?ala sam nelagodnost... Shvatila sam da je to jedino moglo da se dešava zbog Big Bust kreme koju više NISAM koristila. Prestala sam da je koristim kad sam došla do "trojke" ali moje grudi su i dalje rasle, svakim danom sve više.

Velike grudi su mi zadavale mnogo nevolja. ?ak sam se plašila da skinem brus jer su moje grudi bile toliko teške da sam mislila da ?e da otpadnu!

Šta misle lekari?
Na internetu sam tra?ila ljude koji su se suo?ili sa sli?nim problemom i otkrila sam da nisam jedina devojka sa ovim problemom. Mnogo ?ena se javilo lekarima ?ale?i se na brz rast grudi. Tako?er, primetila sam da su sve one koristile Big Bust> .

Našla sam i laboratorijsko istra?ivanje o Big Bust kremi i ispostavilo se da je potpuno sigurna i da ne sadr?i nikakve štetne sastojke . Evo i komentara le?nika koji su radili na istra?ivanju:

Daliborka Radisavljevi?, estetski hirurg

"Otkrili smo da je problem vezan za bezobzirnost pacijenata a ne za kvalitet proizvoda. Prema uputstvu, Big Bust treba da se nanosi svaki drugi dan. U slu?aju prekomernog koriš?enja, mogu da se pojave simptomi sli?ni onima koje vidimo kod naših pacijentkinja.Big Bust ispunjava sve standarde kvalitete i, na?alost, ?ene su same krive što ne ?itaju i ne pridr?avaju se uputstava.Big Bust je lek, kao i tablete koje se prodaju na recept.Big Bust mora da se koristi odgovorno i pa?ljivo."

Marina Steveli?, mamolog:

" Big Bust krema je prošla brojna testiranja koja su sprovedena kako bi se utvrdila njena efikasnost i njen sastav. Testiranja su pokazala pozitivne rezultate - proizvod nije štetan i potpuno je prirodan. Mnoge devojke koje su prekora?ile preporu?enu dozu dolaze u naše ordinacije i tvrde da imaju rak dojke. Ali, naravno, nemaju rak."

Branimir Dobre?evi?, psiholog:

"?ao mi je što moram da ka?em da su devojke same krive u ovom slu?aju. Ovakve situacije se dešavaju zbog pogrešnog vrednovanja stvari u našem društvu. Muškarci ?ele partnerke sa velikim grudima. Big Bust krema daje devojkama upravo to, velike grudi, ako se pravilno nanosi."

Prema kreatorima Big Bust kreme, ona sadr?i estrogene hormone prirodnog porekla tzv. fitoestrogene. Njihova koncentracija u proizvodu je mnogo ve?a nego nivo estrogena u telu. Zato je ova krema tako efikasna i deluje dovoljno brzo te prekomerno koriš?enje mo?e da dovede do ovakvih rezultata. Prema uputstvu, krema treba da se nanosi svaki drugi dan pre spavanja. Tokom spavanja, kada je telo opušteno, fitoestrogeni se upijaju znatno br?e.

To je moja greška! Koristila sam proizvod bez pra?enja uputstva i sada moram da ?ivim da grudima "?etvorkama". ?ak i nakon što sam prestala koristim Big Bust , ona je i dalje delovala. Sre?om, našla sam de?ka koji voli "velike cice". Dragan je mladi milioner, ?ivimo u vili u predgra?u i mnogo se volimo.

Više ne znam da li da krivim sebe ili ne. Bila sam šokirana i nisam znala šta da radim ali ostala sam pozitivna i nastavila dalje. Super je to što je Dragan, moj mu?, došao u moj ?ivot. Svakako, ?elim da upozorim druge devojke da uvek ?itaju uputstvo koje dolazi sa proizvodom. A ako ?elite da pove?ate grudi, pravilno koristite Big Bust kremu a svakako da njenu efikasnost mo?ete da ocenite po mojim rezultatima.