+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Fungapure kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

Fungapure Jedinstveno rešenje u borbi protiv gljivi?nih infekcija kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Fungapure kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Fungapure preparat kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Fungapure Zaboravite zauvek na gljivice, ekceme i dermatitis! kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

Šta se dešava sa nogama posle 30 dana upotrebe FUNGAPURE?
Oslobodi?ete se gljivica na nogama i noktima,ili drugim napadnutim regijama,kao i svraba i drugih neprijatnih ose?aja. Stopala ?e prestati da imaju neogodan miris, smanji?e se znojenje, a hodanje ?e Vam biti znatno lakše i udobnije.
KAKO SE PRAVILNO KORISTI FUNGAPURE?
Operite mesto koje ?elite da tretirate i osušite.Nanesite tanak sloj kreme i razma?ite po površini zahva?enoj gljivicama.Ukoliko postoje otvori na ko?i,tj rasekline,tretirajte ko?u okolo raseklina.Tretirati napadnuta mesta dva puta dnevno,koli?inu kreme pove?ati ili smanjiti u zavisnosti od stanja ko?e.
ZAŠTO JE FUNGAPURE EFIKASAN?
Za razliku od ve?ine drugih proizvoda,klini?ka ispitivanja FUNGAPURE kreme su pokazala da je ovaj proizvod izuzetno efikasan ve? od prvog nanošenja,a nakon potpunog eliminisanja gljivica,ukoliko se odr?ava normalna higijena teško se vra?aju.
Mišljenja stru?njaka
Ovaj preparat je dokazao svoju efikasnost. Njegova snaga je širok spektar delovanja. ?ak i ako nemate sve simpotme, preporu?ljivo je koristiti FUNGAPURE kao preventivu,naro?ito ako pose?ujete teretane, bazene, saune i pla?e. Gljivi?ne infekcije su podmukle i brzo se razvijaju. Danas Vas lagano svrbi, a ve? sutra imate ozbiljnu infekciju koja iziskuje upotrebu antibiotika. Ne gubite vreme,rešite problem odmah.
TESTEMONIJALI
Jelena
Nikada nisam ni sanjala da ?u imati takvih problema sa gljivicama. Nakon koriš?enja bazena stopla su po?ela da me svrbe. S’ po?etka nisam toliko obra?ala pa?nju,ali vremenom su problemi postjali sve ve?i. Pre FUNGAPURE kreme,koristila sam nekoliko preparata, ali rezultati su bili ili slabi ili nikakvi. Kada su pete po?ele da mi krvare i kada sam posetila lekara, preporu?io mi je kremu FUNGAPURE. Nakon kratkog vremena ponovo se ne stidim da se izujem na pla?i.

Aleksandra
Kada su pete po?ele da mi pucaju, setila sam se da je i moja baka imala probelem sa ispucalim petama, samo što je ona tada imala 70 godina, a ja mnogo manje. Kako sam redovna posetiteljka sauna,i ?esto hodam bez papu?a po vla?nim podlogama, veoma sam izlo?ena infekcijama. Na preporuku prijateljice kupila sam FUNGAPURE i po?ela da ga koristim. Nakon vrlo kratkog vremena, zapazila sam pozitivne promene. Odli?na krema!

Zorana
Dugo sam pokušavala da izle?im gljivice sir?etom dok nisam opekla ko?u. Bilo je to izuzetno bolno iskustvo.Imam ?este probleme sa gljivicama jer mi se noge jako znoje. Majka mi je donela FUNGAPURE ... ?im sam ga probala shvatila sam da je proizvod druga?iji od drugih koje sam koristila. Reakcija je bila brza. Ve? posle nekoliko dana primetila sam zna?ajno poboljšanje na svojoj ko?i,a posle tri meseca sam se potpuno izle?ila. Hvala mami i tvorcima FUNGAPURE!