+436509272992

O!Slim kapsle koupit na ofici?ln?ch str?nk?ch v Praze, ?esk? republika

  • Information
Check the price
In stock
Description

O!Slim hubnutí kapsle koupit na oficiálních stránkách v Praze, ?eská republika
O!Slim kapsle koupit na oficiálních stránkách v Praze, ?eská republika

STANOVISKO POTRAVINOVÉHO VÝBORU
„Udr?ujte své t?lo ?isté po dobu dvou O!“ Lima tablety s vodou, s jídlem nebo bez jídla, jednou denn?. Brzy si všimnete rozdílu a vaše za?ívací a za?ívací potí?e zmizí. P?írodní vitaminový komplex je mnohem ú?inn?jší a bezpe?n?jší ne? chemikálie. Kombinace r?zných výta?k? z divokého zázvoru, lé?ivého zázvorového extraktu, extraktu z ?ínského ?ajového listu a rostlinného glycerinu lze ur?it? pova?ovat za skute?nou dietní kúru, proto?e ?istí t?lo od toxin? a zlepšuje metabolismus. . "

Ewa Stachowska
 
OSTROV! KV?TINÁ?
Je 100% p?írodní a
BIO PRODUKT
   ?ádné chemické ani syntetické výrobky!
Jedine?ná kombinace
Ingredience vám pomohou dosáhnout optimálních výsledk?:
Výta?ek z vápníku, pískavice ?ecké, léko?ice, garcinie
ovoce
OSTROV! Vyvinut SLIM
Technologie schválená v Evrop?
zdravotní inspekce
  OBJEDNAT TE?
Budoucí dopad:
Pouze 2 tablety O! Štíhlá a tvá postava se za?íná m?nit ka?dý den!
Denn? a? 0,5 kg
A? 3,5 kg za týden
Maximáln? 12 kg za m?síc
BEZPE?NOST
Neovliv?uje srdce ani nervový systém.