+436509272992
Greece
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Greece
 • Все группы товаров

O!Slim ????????? ???????? ???? ??????? ???????? ???? ??????, ?????

Information
Check the price
In stock
Buy
Description

O!Slim κ?ψουλες αδυνατ?σματος αγορ?στε στον επ?σημο ιστ?τοπο στην Ελλ?δα, Αθ?να
O!Slim αγορ?ζουν κ?ψουλες στον επ?σημο ιστ?τοπο στην Ελλ?δα, Αθ?να

STANOVISKO POTRAVINOVÉHO VÝBORU
„Udr?ujte své t?lo ?isté po dobu dvou O!“ Lima tablety s vodou, s jídlem nebo bez jídla, jednou denn?. Brzy si všimnete rozdílu a vaše za?ívací a za?ívací potí?e zmizí. P?írodní vitaminový komplex je mnohem ú?inn?jší a bezpe?n?jší ne? chemikálie. Kombinace r?zných výta?k? z divokého zázvoru, lé?ivého zázvorového extraktu, extraktu z ?ínského ?ajového listu a rostlinného glycerinu lze ur?it? pova?ovat za skute?nou dietní kúru, proto?e ?istí t?lo od toxin? a zlepšuje metabolismus. . "

Ewa Stachowska
 
OSTROV! KV?TINÁ?
Je 100% p?írodní a
BIO PRODUKT
   ?ádné chemické ani syntetické výrobky!
Jedine?ná kombinace
Ingredience vám pomohou dosáhnout optimálních výsledk?:
Výta?ek z vápníku, pískavice ?ecké, léko?ice, garcinie
ovoce
OSTROV! Vyvinut SLIM
Technologie schválená v Evrop?
zdravotní inspekce
  OBJEDNAT TE?
Budoucí dopad:
Pouze 2 tablety O! Štíhlá a tvá postava se za?íná m?nit ka?dý den!
Denn? a? 0,5 kg
A? 3,5 kg za týden
Maximáln? 12 kg za m?síc
BEZPE?NOST
Neovliv?uje srdce ani nervový systém.