+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

KardioMax kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

KardioMax kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti KardioMax na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

"Kada sam pronašao biljni proizvod koji ?isti krvne sudove, po?eo sam se ose?ati mla?e, mozak mi je bio kao kod 35-godišnjaka, a krvni pritisak se vratio u normalu."
Nemanja Krajinovi? je poljoprivrednik iz Negotina. Visok pritisak imao je 8 godina. Sad je zdrav i ponovo ?ivi normalnim ?ivotom.

Nemanja Krajinovi?, 64

Prvo sam izle?io sebe i ?enu, a onda i majku koja je imala vrlo visok pritisak. Kad su ljudi po?eli da me preporu?uju svojim prijateljima i rodbini, shvatio sam da mogu pomo?i mnogim ljudima.
Ceo ?ivot sam proveo rade?i na imanju. Sejao, ?eo itd... Nikad se nisam ?alio na zdravlje - nije bilo razloga. Oduvek sam pun snage. Nikad ?ak ni prehladu nisam imao. Ali sve ovo se promenilo kada sam napunio 50 godina.

Na po?etku sam imao samo par simptoma koje ?ak nisam ni prime?ivao. Mislio sam da je sve to zbog starenja. Po?eo sam se brzo umarati, svake ve?eri bio sam potpuno iscrpljen. Ujutru se nisam ose?ao dovoljno odmnorno. Imao sam problema sa spavanjem, pa nisam imao dovoljno energije. I zato nisam bio dovoljno sna?an, a moji prijatelji i ?ena primetili su da sam postao trom i sporiji. A još sam postao i osetljiviji na promenu vremena. Svaki put kad se vrijeme menja, po?eo bih ose?ati bol.

Ovo je trajalo nekoliko godina. Nisam ni pomišljao na odlazak kod doktora. Najgore je što sam ja još mislio da sam zdrav. Svi oko mene su se ?alili na sli?ne probleme i mislio sam da je ovo normalan deo starenja. Ali se moja bolest pogoršala kad sam napunio 56 godina.

U po?etku sam bio bolestan samo par puta sedmi?no, a onda skoro svaki dan... Jednog dana sam shvatio da se više i ne se?am kad sam se posljednji put ose?ao dobro. Nije lako opisati u kakvom sam stanju bio tada. Svakog jutra imao sam glavobolje. Svaka fizi?ka aktivnost me je iscrpljivala. Pritisak mi je stalno bio 160/100.

Bilo mi je jasno da u ovom stanju moram oti?i doktoru.
Porodi?ni doktor mi je rekao da imam visok pritisak drugog stepena. Dao mi je neke lekove kao što su diuretici, Captopril (da mi spusti pritisak), Atorvastatin (da spusti holesterol) i Cardiomagnyl (da razrijedi krv). Spisak lekova je bio dug. Osim toga morao sam da budem i na dijeti i da ve?bam.

Šest meseci sam radio sve što mi doktor ka?e; pio lekove i ?ena mi je davala samo zdravu hranu. ?inilo mi se da je moj problem rešen jer sam se ose?ao mnogo bolje. Ali nešto me je mu?ilo - morao sam uzimati šaku tableta svakog dana i pratiti krvni pritisak. A to sam ponavljao svake ve?eri.

Doktor mi je rekao da ?u ovo verovatno morati raditi do kraja ?ivota. Rekao je da se visok pritisak ne mo?e izle?iti i da je jedino mogu?e sniziti ga. Prosto re?eno, lekovi protiv visokog pritiska su poput lekova protiv bolova - ako ih uzimate, pritisak ?e biti normalan i vaše zdravlje ?e se popraviti. Ali ako ih prestanete uzimati, pritisak ?e vam ponovno sko?iti.

Šokirao sam se. Shvatio sam da taj na?in le?enja uopšte ne uti?e na moj pritisak i da se verojatno nikad ne?u rešiti svog problema. Nisam mogao verovati da ?e moje zdravlje zavisiti od lekova zauvek. Nisam bio spreman to prihvatiti i bojao sam se kakve posledice bi lekovi mogli imati jer, kao što svi znamo, lekovi imaju mnogo negativnih posledica.

Najmanje negativne posledice bile su nesanica i umor. A šta sam trebao raditi ako bih imao probleme s vidom, bolest bubrega ili aritmiju? Šta ako bi mi udovi otekli ili ako bih imao giht? Ako pro?itate informacije o lekovima, na?i ?ete sve ove negativne posledice. Doktori za to znaju i svejedno propisuju te tablete.

Na?alost, savremena medicina nam još uvek ne mo?e dati alternativno rešenje.
Htio sam imati normalan krvni pritisak, ali nisam ?eleo rizikovati da oštetim druge organe u telu. Moj doktor mi nije mogao pomo?i, pa sam po?eo sam izu?avati ovu tematiku i po?eo tra?iti metode za samole?enje. Ja sam poljoprivrednik, pa sam po?eo tra?iti preparate s lekovitim biljem ili drugim biljkama. Prije sto godina su ljudi koristili trave i biljke za le?enje mnogih bolesti uklju?uju?i i one najozbiljnije. Znao sam da je to mogu?e i verovao sam da biljni lekovi deluju. Ali sam prvo htio razumjeti svoju bolesti i saznati uzroke hipertenzije tako da bih mogao na?i najbolji mogu?i lijek. I uspio sam.

Uzrok bolesti
Na?alost, bez obzira koliko smo zdravi kad smo mladi, svi starimo. Ovaj proces zapo?inje mnogo pre nego što bilo ko od nas mo?e zamisliti. Upravo tako telo funkcioniše. Pre nego što napunite 40 godina, vaši krvni sudovi po?inju razvijati omota? koji ih na kraju mo?e blokirati. Vene i krvni sudovi gube elasti?nost i napune se masnim tkivom. Usporava se protok krvi, a srce mora pumpati mnogo ja?e da bi dostavilo krv u celo telo. Krvni pritisak se pove?ava i vaše zdravlje se urušava.

Ako imate visok pritisak, to zna?i da su vam krvni sudovi bolesni. Visok pritisak zna?i da vaše vene treba o?istiti. Zato je neophodno da se pobrinete za svoje vene i da ih "o?istite".

?iš?enjem krvnih sudova mo?ete poboljšati celokupno zdravlje, izbe?i kardiovaskularne bolesti i izle?iti bolesti krvnih sudova. Reši?ete se svih štetnih stvari u telu, o?isti?ete krvne sudove od holesterola i proširiti ih. Tako?e ?ete se rešiti glavobolje i popravit ?e vam se vid i sluh. Štaviše, bit ?ete puni energije i snage i zaboravi?ete na umor i visok pritisak zauvek.

Ako ne o?istite krvne sudove, posledice ?e biti strašne.
Ako se ne pobrinete za krvne sudove, imat ?ete mnogo problema: visok pritisak, slabo srce što dovodi do zastoja srca i ima?ete ve?i rizik od dobijanja dijabetesa. Delovanje visokog pritiska je naro?ito ozbiljno jer mo?e dovesti do infarkta i mo?danog udara. Ovo ?e imati trajnu štetu na telo, pa ?ak i smrt. Ovi problemi su jako ozbiljni.

Kako le?iti visok pritisak
Da budem iskren, mislim da bi svi trebali ?istiti krvne sudove bar jednom godišnje ako su stariji od 40 godina. Mnogo je jeftinije od le?enja visokog pritiska. Ako ve? imate visok pritisak, popravi?e vam opšte zdravstveno stanje i u mnogim slu?ajevima mo?e olakšati sve simptome.

Najlakši i najdelotvorniji na?in ?iš?enja krvnih sudova je upotreba biljne terapije. lekovite biljke le?e telo, njihov u?inak je kumulativan i deluju dugoro?no tako da mo?ete dobiti stvarno odli?ne rezultate.

Trebalo mi je malo vremena da prona?em recept koji stvarno deluje. Jednog dana sam gledao u enciklopediji lekovitog bilja i pronašao opis jednog leka koji se prvi put pominje u 18. veku. Prvi ga je koristio neki iscelitelj Celesta koji je le?io kraljevsku porodicu.