+436509272992
Bosna i Hercegovina
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Bosna i Hercegovina
 • Все группы товаров

Kupiti Relaksin - lijek za stres na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Information
Check the price
In stock
Description

Relaksin - lijek za stres kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti Relaksin na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

Bolesti uzrokovane stresom i alternativni na?ini lije?enja: intervju sa specijalistom

Autor ?lanka: Dino Muradbaši?
30.07.2021

50 miliona
Svake godine umire preko 50 miliona ljudi od bolesti uzrokovanih stresom.

95%
Stres je uzro?nik 95% svih problema i bolesti

85%
Preko 85% osoba i ne pokuša tra?iti rješenje.

Šta je stres i kako se nositi sa njim? Šta sve stres proizvodi? Kako se dijagnostikuju problemi i bira ispravno lije?enje? O ovoj i mnogim drugim temama govori?e psihijatar s 30-godišnjim iskustvom, doktor medicine Elmir Agovi?.

Elmir Agovi?
psihijatar sa 30 godina iskustva, doktor medicine

- Dobar dan, recite nam šta je stres i kako se nositi sa njim?
- Stres definiramo kao skup fizi?kih i psihi?kih promjena koje nastaju kada vanjski i unutrašnji faktori remete fiziološku ravnote?u organizma koja je nu?na za odr?avanje ?ivota. Nositi se sa stresom uopšte nije jednostavan posao. Skoro da nema bolesti koja nije povezana i sa stresom.
- ?ini se da nastaje nekakav za?arani krug. To zna?i da je mogu?e nositi patologiju uzrokovanu stresom i ne znati za to? Postoje li simptomi?
- Postoje, ali su ?esto zanemarivani jer ih prepisujemo ne?emu drugom. Neki simptomi su umor, iscrpljenost, gubitak energije, glavobolja, miši?na napetost, bol u le?ima, povišen krvni pritisak, nervoza ?eluca, poreme?aj probave, seksualna disfunkcija...lista bi mogla da stane na par stranica nekog dokumenta.
- Ovdje mo?ete vidjeti na koji na?in se on manifestuje

- Kako najbolje dijagnostikovati problem?
- U dijagnostici psihosomatskih bolesti veliku ulogu imaju doktori porodi?ne medicine koji, sagledavaju?i cjelokupno zdravstveno stanje bolesnika, mogu zaklju?iti mo?e li se dio novonastalih ili pogoršanih tjelesnih tegoba pripisati i pogoršanju psihi?kog stanja. Me?utim u ovoj situaciji, posebno otkako je aktuelna COVID-19 pandemija sve je te?e do?i do termina, a ne rješavanje problema mo?e biti jako opasno. ?esto osobe pribjegavaju kupovini raznih lijekova ali to su samo trenutna rješenja koja dugoro?no mogu imati ve?u štetu nego korist.