+436509272992
Bosna i Hercegovina
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Bosna i Hercegovina
 • Все группы товаров

Relaksin kupiti na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Information
Check the price
In stock
Description

Relaksin - lijek za stres kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti Relaksin na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

- Pripremaju?i se za ovaj intervju imali smo priliku da uvidimo da je ovo zaista opasno. Ali iz ovoga što ste naveli izgleda nam da je situacije krajnje haoti?na?
- Stres je danas uzro?nik mnogih, da ne ka?emo svih problema u ?ivotu ljudi, po?ev od odnosa u porodici, poslu, na?inu ?ivota jer mnogi danas ?ive "na kredit", u?ivaju u la?nom komforu jer je sistem tako napravljen da imaš sve, ali kada shvatiš koliko to košta onda stres dolazi do izra?aja. Posle se problemi ni?u jedn po jedan, jer naš organizam perfektno funkcionira - što zna?i da vi svoje tijelo ne mo?ete prevariti, ?ak i kada prikrivate stanje stvari, ono prima informacije i to ima utjecaj na organe.

- Poslednjih godina primije?en je trend porasta razli?itih mentalnih poreme?aja?
- Savremeni na?in ?ivota (stalna izlo?enost stresu, pritisku, svakodnevnim obavezama, prevelikom broju informacija; nestabilne socio-ekonomske prilike i dr.) i sve što smo maloprije kazali, zna?ajno utje?e na nastanak problema, a onda sve ide lan?ano.
- Mo?ete li nam re?i nešto više o anksioznosti?
- Odrasle osobe sa ovim poreme?ajem ?esto brinu o svakodnevnom ?ivotu, o odgovornostima na radnom mjestu, finansijama, zdravlju porodice, nesre?ama koje se mogu dogoditi djeci, itd. i sl. Neodre?eni strah potpuno nas preplavljuje i ?ini paralizovanim, bespomo?nim i nesigurnim. Simptomi anksioznosti pojavljuju se u grupi poreme?aja koje nazivamo anksioznim poreme?ajima, me?u koje spada i generalizovani anksiozni poreme?aj, zatim pani?ni poreme?aj, posttraumatski stresni poreme?aj i drugi. Glavno obilje?je generalizovanog anksioznog poreme?aja je pretjerana anksioznost (strepnja) i zabrinutost (strahovanja, boja?ljiva iš?ekivanja).
- Da li je mogu?e kontrolisati zabrinutost?
- Osobe teško mogu kontrolisati zabrinutost. Uz anksioznost i brigu javlja se i nemir, brzo umaranje, ote?ano koncentrisanje, razdra?ljivost, napetost u miši?ima, poreme?eno spavanje.

- Moram da ka?em da ve?ina zna za sve što ste naveli, ali ipak ne uspijeva otkloniti stres. Naslikali ste prili?no mra?nu sliku. Mo?e li se ta situacija nekako izmijeniti?
- Upravo to je jedan od razloga zašto je stres danas problem broj 1. Mi smo samo kazali neke detalje i iskreno, bez da prepadam nekoga, slika je vjerovatno još mra?nija od ovoga što smo naveli jer, ne zaboravimo, kancer se hrani stresom - stres je gorivo za sve loše što mo?e organizam da spopadne.
Me?utim, nedavno je me?unarodno društvo alternativne medicine izmijenilo i kreiralo novu koncepciju borbe protiv stresa. Ona objedinjuje sve oboljele sa problemima nezavisno od karaktera bolesti ili njenih uzroka. Drugim rije?ima, utvr?eno je "univerzalno" lije?enje.
- Kakvo je to lije?enje?
- U rješavanju navedenih problema, dobro se pokazala fitoterapija. Moja praksa je pokazala da je to danas naju?inkovitiji na?in lije?enja.
- U ?emu je suština novog na?ina lije?enja?
- Fitoterapija je zasnovana na prirodnim preparatima bez steroida, hormona ili antibiotika. Upotreba prirodnih komponenata s va?nim izborom vitamina i mikroelemenata ne šteti drugim sistemima organizma. Fitoterapija ne uti?e direktno na problem na na?in da vam trenutno olakša stanje kao neki medikamenti, nego je bazirana na oja?avanju vašeg organizma kako bi se sam nosio sa problemom. Vi kada koristite neku terapiju imate djelovanje dok to koristite, ali to ne rješava dugoro?no probleme. Nova metoda omogu?ava da pomognete svom organizmu da sam rješava svoje probleme. Rezultati nisu momentalni, ali daju najbolje benefite na duge staze.
- Mogu li se bez ljekarskog recepta koristiti takvi preparati?
- Mnogi bolesnici se lije?e jakim lijekovima protiv stresa, za smirenje i sl. Takva upotreba, posebno bez savjeta lije?nika, samo pogoršava situaciju. Posljedice se ne mogu predvidjeti. Od hormonskih poreme?aja pa do onih najgorih stvari. Medjutim, fitopreparati se mogu koristiti bez ljekarskog recepta. Oni ne štete zdravlju, štaviše, oja?avaju imunitet i u 99% slu?aja su bez nuspojava.
- Mo?ete li da nam preporu?ite fitopreparate za lije?enje u ku?nim uslovima?
- Na spisku mojih favorita prvo mjesto zauzima Relaxin . Odabrao sam ga iz nekoliko razloga. Prvo, prirodan je i za samo jedan tretman poboljšava stanje. A drugo, nema ne?eljenih posljedica i oja?ava imunitet koji je va?an za brzo ozdravljenje. A tre?e, mo?e se koristiti i preventivno.
Klasi?ni preparati za imunitet, umrtvljuju opšti imunitet. Zato treba piti imunomodulatore. Relaxin samostalno ispunjava tu funkciju. Što manje medikamenata do?e u organizam, manje se negativno djeluje na jetru, srce i bubrege.