+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Nefrofix kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

 • Information
Check the price
In stock
Description

Nefrofix kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd
Kupiti Nefrofix na slu?benoj web stranici u Srbiji, Beograd

Kupiti Nefrofix na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
Nefrofix kupiti na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Vrste bolesti bubrega i alternativni na?ini lije?enja: intervju sa specijalistom

Autor ?lanka: Nikola ?or?evi?
30.07.2021
 1942
 10
Svi?a mi se
Tweet
Pin
Email
PODIJELI

12 miliona
Svake godine umire 12 miliona ljudi od bolesti bubrega.

95%
U 95% slu?ajeve operativna intervencija mo?e biti sprije?ena.

85%
Preko 85% operacija odnosi se na kamen u bubregu i uklanjanje cista.

Zbog ?ega dolazi do upale i kamena u bubregu? Zbog ?ega se razvijaju izrasline i ciste na ovom organu? Kako se dijagnostikuju problemi i bira ispravno lije?enje? O ovim i mnogim drugim temama govori?e nefrolog s 30-godišnjim iskustvom, doktor medicine Salih Fijuljanin.

Salih Fijuljanin
nefrolog sa 30 godina iskustva, doktor medicine

- Dobar dan, recite nam kako da uvidimo da su nastali problemi s bubrezima?
- Dobar dan, kod razvoja problema, bubrezi dugo mogu da ne daju signale o poreme?ajima rada. Samo nalazi mogu da poka?u postojanje bolesti. Ali bez znakova bolesti malo ko odlazi da vadi nalaze. Praksa pokazuje da to rade samo ljudi koji se nalaze u rizi?noj grupi.
- ?ini se da nastaje nekakav za?arani krug. To zna?i da je mogu?e biti bolestan i ne znati za to? Zar baš nema nikakvih simptoma?
- Do pojave bolova i poreme?aja mokrenja postoje drugostepeni simptomi koji se ?esto povezuju sa drugim bolestima. To su: mu?ni bolovi u donjem dijelu ki?me, visok pritisak, ko?ni osipi, pove?ana nate?enost, mu?nina i dispneja.
- Da li se ovi simptomi pojavljuju kod neke odre?ene bolesti?
- Razliku mogu vidjeti samo doktori. Ali ako vas mu?e ?este infektivne bolesti, razlog je nastanak kamenja koji stvaraju povrede na mokra?nim putevima.
- Kako se organizam ponaša kod upale?
- Kod upale dolazi do poja?avanja simptoma i poreme?aja mokrenja - postaje bolno, mokra?a ima tamnu boju, ima krvi ili pjene. Va?no je odrediti zbog ?ega je nastala upala.