+436509272992
Czech Republic
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Czech Republic
 • Все группы товаров

Dr. Gary Roberts kapsle koupit na ofici?ln?ch str?nk?ch v ?esk? republice, Praha

Information
Check the price
In stock
Description

Dr. Gary Roberts kapsle koupit na oficiálních stránkách v ?eské republice, Praha
Koupit Dr. Gary Roberts kapsle, Oficiální stránky, ?eská republika Praha

Kup Dr. Gary Roberts kapsu?ki na oficjalnej stronie w Polsce w Warszawie
Dr. Gary Roberts kapsu?ki kup na oficjalnej stronie w Polsce w Warszawie

Comprar Dr. Gary Roberts capsulas, Sitio web oficial, España
Dr. Gary Roberts capsulas comprar en la web oficial de España
Dr. Gary Roberts capsulas comprar en una farmacia, España
Dr. Gary Roberts capsulas, Página web oficial, España

LABORATORN? TESTOVANÝ VZOREC
PRO MAXIMÁLNÍ R?ST VLAS?
product_box
Tém?? okam?it? blokuje vypadávání vlas? zp?sobené hormonem DHT
Okam?it? stimuluje spící folikuly k produkci nových vlas?
100% p?írodní a laboratorn? testovaný
Vy?ivuje a posiluje vlasové cibulky ?ím? zabra?uje p?ed?asnému šediv?ní
Vzorec doporu?ený léka?i a odborníky
VÍTE, PRO? VÁM VYPADÁVAJÍ VLASY?
Nadm?rná produkce derivátu testosteronu DHT*
Stárnutí
Genetické podmínky
Poškození k??e nebo úraz hlavy
T?hotenství a hormonální problémy
Ne?ádoucí ú?inky lék?
Stres, nedostatek spánku
Chronická únava, deprese
* Nadbytek dihydrotestosteronu (DHT) zpomaluje r?st vlas?.
a nakonec vede k úplnému zániku vlasových folikul?!

VÝHODY, KTERÝCH DOSÁHNETE P?I KA?DODENNÍM POU?ÍVÁNÍ SYSTÉMU DR. GARYHO ROBERTSE PO DOBU MINIMÁLN? 30 DN?:
Sni?uje nár?st koncentrace DHT ve vlasových folikulech a? o 86,%7 a inhibuje aktivitu enzymu 5 alfa reduktázy, který je zodpov?dný za p?em?nu testosteronu na dihydrotestosteron.
Stimuluje krevní ob?h a usnad?uje tok ?ivin do vlasových folikul?, který je a? 7krát rychlejší ne? p?ed zahájením kúry.
Okam?it? dodává t?lu vitamíny a antioxidanty pot?ebné k zastavení plešat?ní.
A? 8násobn? zvyšuje hustotu, pru?nost (a? o 85 %) a strukturu vlas?.
5násobn? zlepšuje kondici, pru?nost a lesk vlas?.
Okam?it? ulevuje od problém? se suchou a sv?divou poko?kou hlavy.
Stimuluje r?st NOVÝCH zdravých vlas? a? o 67 % ve srovnání s jinými produkty!
Reguluje tvorbu ko?ního mazu a obnovuje lipidovou rovnováhu poko?ky hlavy ji? po 3 aplikacích.
Stimuluje neaktivní vlasové folikuly aby vstoupily do fáze r?stu.
Zabra?uje p?ed?asnému šediv?ní a trvale obnovuje p?irozený pigment vlas?.

„Kúra Intelligent Hair Growth System™ je jedinou metodou dostupnou na trhu, která díky sou?asné aplikaci dvou unikátních produkt? s vyu?itím synergického efektu p?sobí zevnit? na blokování vypadávání starých vlas? a zven?í p?ímo na poko?ku hlavy na urychlení r?stu nových vlas?. Pouze tato inovativní kombinace p?ináší tak senza?ní a trvalé výsledky.”