+436509272992
Czech Republic
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Czech Republic
 • Все группы товаров

Koupit Dr. Gary Roberts kapsle, Ofici?ln? str?nky, ?esk? republika Praha

Information
Check the price
In stock
Description

Dr. Gary Roberts kapsle koupit na oficiálních stránkách v ?eské republice, Praha
Koupit Dr. Gary Roberts kapsle, Oficiální stránky, ?eská republika Praha

Kup Dr. Gary Roberts kapsu?ki na oficjalnej stronie w Polsce w Warszawie
Dr. Gary Roberts kapsu?ki kup na oficjalnej stronie w Polsce w Warszawie

Comprar Dr. Gary Roberts capsulas, Sitio web oficial, España
Dr. Gary Roberts capsulas comprar en la web oficial de España
Dr. Gary Roberts capsulas comprar en una farmacia, España
Dr. Gary Roberts capsulas, Página web oficial, España

VYZKOUŠEJTE JEŠT? DNES!
Dr Gary Roberts

Plastický chirurg

doctor
LABORATORNÍ STUDIE PROKAZALY, ?E EXISTUJE NAD?JE PRO PLEŠATÍCÍ MU?E A ?ENY
Více ne? 15 let v?deckého výzkumu p?ineslo jednozna?né výsledky: Nízká hladina hormonu DHT sni?uje vypadávání vlas?.

A?koli p?í?in plešatosti m??e být celá ?ada, naprostá v?tšina lidí p?ichází o vlasy kv?li genetické citlivosti na zvlášt? silnou formu testosteronu zvanou DHT (dihydrotestosteron).

V poko?ce hlavy lidí s genetickým sklonem k mu?ské plešatosti (platí i pro ?eny!) spouští DHT proces zvaný smrš?ováním vlasových folikul?, který zmenšuje vlasové folikuly do té míry, ?e odumírají!

Proces vypadávání vlas? zp?sobený

Dihydrotestosteronem

DHT

VZOREC DR. GARYHO ROBERTSE JE VÍC NE? JEN DALŠÍ P?ÍPRAVEK PRO R?ST VLAS?

... JE TO SYSTÉM PROTI PLEŠATOSTI, KTERÝ P?SOBÍ ZEVNIT? I ZVEN?Í A TRVALE SNI?UJE HLADINU DHT!

Po mnoho let existovala pouze JEDNA mo?nost, jak sní?it hladinu DHT: léky na p?edpis, jako je Propecia® a Minoxidil®. Nedávné studie však ukázaly, ?e a? 38 % lidí u?ívajících léky na p?edpis k lé?b? vypadávání vlas? trpí dlouhodobými, nevratnými vedlejšími ú?inky, zejména v sexuální oblasti – bylo pozorováno výrazné sní?ení libida a u mu?? problémy s dosa?ením erekce a v extrémních p?ípadech dokonce impotence!