+436509272992
Hits
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Hits
 • Все группы товаров

Kupiti Kardio Komplex Kapi na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, glavnom gradu Sarajeva

 • Information
Check the price
In stock
Description
24/7 Call Center

kupiti Kardio Komplex Kapi na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, glavnom gradu Sarajeva
Kapi Kardio Komplex kupiti na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, glavnom gradu Sarajeva

Oti?u li vam noge uve?er? Jesu li vam tabani i stopala ote?eni, imate li mrlje na gle?njevima? To mogu biti znakovi edema u venama, što zna?i da se formirala te?nost u zidovima vena. Budu?i da edem djeluje negativno na cirkulaciju krvi, on uzrokuje bol u miši?ima i gr?eve.
Svi znaju da su iznenadni napadi i sr?ani udar posljedica blokiranja vena holesterolom. Kardiovaskularne bolesti. Me?utim, malo je ljudi svjesno da je ovo samo vrh ledenog brijega. "Blokirane vene" su razlog za 9 od 10 hroni?nih bolesti koje se smatraju neizlje?ivima.
Glavobolja, oscilacija krvnog pritiska. Bole vas zglobovi, ne mogu podnijeti vašu te?inu, jedva se mo?ete okrenuti ili saviti vrat. Nave?er vam oti?u noge, a ujutro lice. Osje?ate zujenje u ušima (tinitus). Ruke i prsti postaju utrnuti. Stopala su vam uvijek hladna. Po?injete osje?ati poreme?aje vida. Vaše pam?enje se pogoršava. Ne mo?ete na?i energiju ni za šta. Mnogi ljudi to definišu kao starenje, ali to nije istina.
Zašto vene predstavljaju 90% vašeg zdravlja?
Šta se još pohranjuje u zidovima vena osim holesterola?
4 o?ita i 7 skrivenih znakova nezdravih vena
Kako mo?ete bezbri?no o?istiti vene kod ku?e?
Odgovore na ova pitanja dobili smo od šefa odjela za vaskularnu hirurgiju na Univerzitetu za medicinu i farmaciju, profesora, neurohirurga, doktora Hasana Alispahi?a.

Doktor Alispahi? je do sada izvršio više od 100 hiljada operacija na otvorenom mozgu. Njegov najmla?i pacijent bio je dvogodišnje dijete.
Dr. Alispahi? ima talenat da objasni najslo?enije postupke jednostavnim rije?ima koje svi mogu razumjeti. Napisao je 47 knjiga i zdravstvenih vodi?a za ljude koji nisu studirali medicinu. Vjeruje da su vene odgovorne za 90% našeg zdravlja i da naše op?e zdravlje ovisi o tome koliko su vene ?iste.
Zašto vene predstavljaju 90% našeg zdravlja?
Poštovani doktore Alispahi?, više puta ste izjavili da su vene u našem tijelu odgovorne za 90% našeg zdravlja. Mo?ete li objasniti razlog za to?
Koji je najve?i organ u ljudskom telu? Malo ljudi zna odgovor na ovo. ?ak i ljudi koji su studirali medicinu ponekad odgovaraju pogrešno govore?i mozak ili jetra. Neki mudriji mogu re?i da je to ko?a. Zapravo najve?i organ u ljudskom tijelu je vaskularni sistem.
Mo?emo obi?i svijet 2,5 puta.
Samo vaskularni sistem jedne osobe bio bi dovoljan za to.

Pokušajte zamisliti. Ako bismo spojili sve vene u ljudskom tijelu i izmjerili ih, du?ina bi im bila 100 hiljada kilometara.
Jednostavnije re?eno, du?ina ekvatora je 40 hiljada kilometara. Konopac koji se sastoji od jedne ljudske vene mo?e dvaput omotati svijet.
Šta mislite o tom broju?
Vene nisu samo kanali kroz koje te?e krv. To je jedinstven i komplikovan organ. Svaki njihov poreme?aj uzrokuje da tijelo razvije bolest.
Blokirane vene na nogama: Varikozne, nate?ene noge, osje?aj te?ine, hladne noge, ili suprotno, peckanje u tabanima. Pukotine na ko?i. Poreme?aji cirkulacije krvi: zaštita od bakterija je smanjena, formira se gljivi?na bolest. Nokti postaju deblji i ošte?uje im se oblik.
Kada se vene koje hrane jetru blokiraju, nastaje: jetrena steatoza. Kad jedete masnu hranu, ona ostavlja gorak okus u ustima.
Kada vene u zglobovima izgube snagu i blokiraju se: hrskavi?no tkivo se suši. Po?inju vas boljeti zglobovi, razvija se osteohondroza i hernija.
Crijevne vene gube elasti?nost: Razvijaju se hemoroidni ?vorovi.
Vene u o?ima: Smanjuje se vid. Razvija se katarakta. Mnogi ljudi misle da je uzrok crvenila u o?ima umor o?iju, ali zapravo su to mala krvarenja iz o?nih kapilara.
Poreme?aj cirkulacije krvi u mozgu: Vrtoglavica, zujenje u ušima i regresija pam?enja. Jeste li ikad otišli u kuhinju i zaboravili zašto ste otišli tamo? Ili se niste mogli sjetiti šta ste htjeli re?i? Sve su to znakovi da se vene na mozgu ošte?uju.
Na ovaj popis moramo dodati i visoki krvni pritisak. Visoki krvni pritisak je majka iznenadnih napada i sestra sr?anog udara.
Vene su naš izvor energije, ?ivotna snaga prolazi kroz njih. Ako se blokira va?an ?vor, ?ivot prestaje.
Blokirane vene: svi organi gladuju
Višak kilograma uti?e direktno na vene. Naši organi gladuju zbog holesterola koji blokira vene jer hranjivi sastojci ne sti?u na svoje odredište. Mozak šalje poruku: „Moram jesti“. Osoba jede. Me?utim, organi se ne mogu dovoljno nahraniti jer su vene blokirane. Mozak šalje još jednu poruku da ?eli hranu i ovaj za?arani krug se nastavlja.
Iz toga proizilazi poriv za slatkišima i pecivima. Vašem tijelu su potrebne kalorije.
Kada moje kolege ka?u svojim pacijentima: "Vi ste pacijent s visokim krvnim pritiskom zbog viška kilograma", pacijenti ne shvataju odnos uzroka i posljedice. Visok krvni pritisak se ne razvija kao rezultat prekomjerne te?ine, nego obrnuto.
Ne ka?e se d?aba "zdravlje je najbitnije", ali tome moramo dodati: „Ne mo?emo biti zdravi ako ne odr?avamo ?isto?u vena“.
Zato stalno govorim isto: Ako ?elite ?ivjeti normalnim ?ivotom, morate odr?avati zdravlje svojih vena. ?ista struktura vena vas štiti od 90% bolesti od kojih su neke "neizlje?ive".
Osim holesterola, šta još blokira vene?
Svi znamo koliko je holesterol opasan. Blokira vene, su?ava hodnike i na taj na?in spre?ava protok krvi. Ali nije holesterol jedino što uzrokuje ovo.

6,1 kg
je ukupna te?ina masno?e pohranjene u venama osobe kada napuni 50 godina.
Holesterol
Tacno je. Naslage holesterola ili „aterosklerozne naslage“ predstavljaju 65-70% uzroka vaskularnih poreme?aja.
Svaka osoba nakupi do 5 kilograma naslaga holesterola u tijelu do 50. godine. Skladišteni holesterol su?ava vaskularne lumene (prazan prostor unutar vena kojima krv te?e) za 4-5 puta.
Pokušajte zamisliti. Ako ka?emo da je vaskularna širina otprilike široka kao prst, unutar vena koje su blokirane s 5 kilograma holesterola širina praznog prostora kroz koji krv mo?e te?i je oko širine 4 šibice.
Ove naslage mo?da ne nose vitalni rizik, ali kvaliteta ?ivota se smanjuje, pove?ava se krvni pritisak, pojavljuju se bolovi u glavi, bolovi u le?ima i utrnulost. Skuta koja se nakuplja unutar vena mnogo je opasnija.
Masa skute
Skuta koja se nakuplja unutar vena toliko je lakša, da iznosi “samo” 800 grama do 1 kg. Ali zbog svoje nestabilne strukture vrlo je opasna. Tromb (skuta koja blokira venu) mo?e se odvojiti od venskog zida u koji je zaglavila i svakog trenutka po?eti tra?iti ?rtvu.
Veliki komadi tromba mogu u potpunosti blokirati venu svojih ?rtava. U tom slu?aju tkivo ne mo?e dobiti dovoljno krvi.
Napadaj ishemije je za?epljenje mo?danih vena. Sr?ani udar je blokiranje sr?anih vena. Zbog toga se razvija ishemija jetre, zatajenja plu?a i zatajenja bubrega. Hemoroidi su ishemija koja se pojavi na rubu rektuma. Blokiranje kapilara na nogama mo?e rezultirati nekrozom (gangrenom).
Kalcijeva sol
Prehrambeni dodaci i hemijski ostaci lijekova uzrokuju nakupljanje kalcijeve soli u venama. Osoba nakupi 300-400 grama soli tokom 50 godina ?ivota. Kalcijeva sol se najviše akumulira u mozgu.
Opasna je zbog svoje kristalne strukture. Su?ava vene i ako vene imaju gr?eve usljed stresa, fizi?kog kretanja ili promjene zraka, oštri kristalni rubovi mogu probušiti venu. Bušenje mo?danih vena poznato je kao hemoragi?ni mo?dani udar.
4 o?ita i 7 skrivenih znakova nezdravih vena
Koji su simptomi koji nam pokazuju da su nam vene blokirane?
Ako ste stariji od 45 godina i niste koristili nijedan prehrambeni lijek za ?iš?enje vena, mogu re?i da imate problem.
45
45. godina je najbolje vrijeme za ?iš?enje vena.
Blokiranje vena holesterolom i skutom je prirodan rezultat starenja. Današnja hrana, lijekovi, pušenje, uzimanje alkohola ubrzava taj proces i mogu?nost blokiranja vena za 5-8 puta. To je stvarnost današnjeg svijeta i to se ne mo?e pore?i.
Glavni simptom zaga?enih vena
Ako vam je dijagnosticiran visok krvni pritisak, mo?ete prestati ?itati ovaj ?lanak jer to zna?i da imate kralja vaskularnih bolesti.
Vaš krvni pritisak nije stabilan? Da li vam je krvni pritisak stalno visok i da li redovno uzimate lijekove? Ako je vaš odgovor na ova pitanja da, to zna?i da vam je ostalo 30% slobodnog prostora u venama kako bi krv mogla cirkulisati. Ostatak vena je ispunjen naslagama holesterola, krvnom skutom i kalcijevom soli.
Dakle, ?ak i najmanja koli?ina stresa, promjena vremena ili magnetski uragan ?e uticati na vaše zdravlje odmah. U tom slu?aju ?e vam krvni pritisak porasti, vene po?inju pulsirati i pojavit ?e se bolovi u zglobovima.