+436509272992
Hits
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Hits
 • Все группы товаров

Kapsule Natura Active kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji u Beogradu

Information
Check the price
In stock
Description

kupiti Natura Active kapsule na slu?benoj web stranici u Srbiji u Beogradu
kapsule Natura Active kupiti na slu?benoj web stranici u Srbiji u Beogradu

Stru?no Mišljenje
Dr. Karl Wohraben
"U Njema?koj hemoroide
lije?imo za mjesec dana i
oni se više ne vra?aju."
Doctor
Lije?enje hemoroida
Istra?ivanje doktora Wohrabena je pokazalo da ?e hemoroidi uskoro postati medicinski problem broj jedan, jer je sve ve?i broj slu?ajeva kada hemoroidi vrlo brzo iz prvog stepena pre?u u ?etvrti.

Hemoroidu ?etvrtog stepena nerijetko završavaju smrtnim ishodom jer ?esto dolazi do razvoja karcinoma. Naj?eš?i razlog za to je neadekvatno lije?enje i odga?anje suo?avanja sa problemom. Medicina u Bosni i Hercegovini, na?alost, nije dostigla nivo na kojem je ona u Evropskoj uniji.

Prema rije?ima dr. Karla Wohrabena, Bosna i Hercegovina kasni najmanje 25 godina za zemljama EU, pogotovo u pore?enju sa Njema?kom ili Austrijom. Ipak, on je dokazao da se hemoroidi mogu izlije?iti ukoliko se koristi ispravna metoda.

Stopa izlje?enja u njegovoj klinici pomo?u ove metode je 98%, što ga stavlja na sam vrh svjetskih proktologa. Doktor je u razgovoru koji smo imali detaljno objasnio kako u potpunosti izlije?iti hemoroide.

Iskustva Nakon Korištenja Natura Active Kapsule

Jakub, 43 (Mostar)
Pokušao sam sa raznim proizvodima iz apoteke, ali sam shvatio da je to samo bacanje para. 2 bo?ice Natura Active kapsule su bile dovoljene da riješim svoj problem.

Siniša, 47 (Sarajevo)
Natura Active kapsule su daleko najbolji proizvod na tr?ištu. Koristio sam 3 bo?ice i hemoroidima više nema traga

Selma, 32 (Orašje)
Problem koji me mu?io godinama uspjela sam riješiti za 40 dana uz Natura Active kapsula Samo slijedite uputstva koja stoje na kutiji...

Intervju Sa Dr. Wohrabenom

Koji je Vaš stav o današnjim saznanjima moderne medicine o hemoroidima?

Hemoroidi su naj?eš?e korišteni termin u proktologiji. Mnogi koji se bave ovom tematikom nisu upoznati šta su to, ustvari, hemoroidi. Hemoroidi su ote?ene, ali normalno prisutne krvne ?ile u i oko anusa (?mar) i donjeg dijela rektuma (zadnje crijevo), koje su proširene pod pritiskom, sli?no kao i proširene vene na nogama. S obzirom da mnogi koji se bave ovim problemom nisu upoznati sa osnovnim karakteristikama i izrocima hemoroida, cjelokupna metodologija rada se gradi na lošim temljima.

Da li ste upoznati sa metodama lije?enja koje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i da li primje?ujete neke razlike u odnosu na metode koje se koriste u Evropskoj uniji, konkretno u Njema?koj u kojoj i Vi radite?

Da, imam nekoliko kolega ljekara koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji danas rade u mojoj klinici.

Bit ?u iskren, prisup samom problemu koji se koristi u Bosni i Hercegovini se u potpunosti razlikuje od onog kojeg primjenjujemo u Njema?koj i prema svim svjetskom standardima, potpuno je pogrešan.

Ukoliko se javi pacijent koji ima hemoroide, naprimjer, tre?eg stupnja, to predstavlja ozbiljno stanje. Tom stanju ne mo?e pritupati tako da mu se trenutno pomogne, a upravo to se radi u Bosni i Hercegovini. Pacijenti se javljaju sa jakim bolovima, krvarenjem i svrbe?om. Postoje preparati koji to mogu vrlo brzo eliminisati, ali da li smo zaista napravili dobar posao ukoliko se svi ti problemi brzo vrate?

Prije nekoliko mjeseci mi se u kliniku javio gospodin iz Bosne i Hercegovine koji ?ivi i radi u Njema?koj. Došao je zbog problema sa hemoroidima. Nakon pregleda smo ustanovili da se radi o hemoroidima tre?eg stepena.

Prema rije?ima tog gospodina, lije?io se godinama u mnogim klinikama u Bosni i Hercegovini. Stanje se trenuno poboljšavalo od terapija koje su mu propisivali, ali su se hemoroidi uvijek vra?ali, a njegov organizam je bio u sve lošijem stanju. Doktori su mu predlo?ili operaciju, ali ju je on, nakon što se raspitao o posljedicama, odbio. Od radnog kolege u Njema?koj je saznao za našu kliniku i došao je potra?iti pomo?. Nakon toga smo pristupili lije?enju onako kako bi to i trebalo raditi.

Danas, taj ?ovjek dolazi kod mene samo kako bi me pozdravio i zahvalio mi se. Nema više probleme sa hemoroidima, a njegova krva slika, koja je zbog obilnih krvarenja bila uništena, danas je idealna.