+436509272992
Hits
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Hits
 • Все группы товаров

Kupite Regulocaps kapsule na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

 • Information
Check the price
In stock
Description

kupite Regulocaps kapsule na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
kapsule Regulocaps kupite na slu?benoj web stranici u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Mo?ete se boriti protiv hipertenzije!
Ako ste stariji od 40 godina i nikada niste o?istili krvne ?ile, postoji 27% šanse da ?ete umrijeti od mo?danog udara ili bolesti srca. Me?utim, mo?ete izbje?i ovu strašnu sudbinu.

Odgovorite na ova 4 pitanja:

Jesu li vam dijagnosticirani neki sr?ani problemi?
Je li vam dijagnosticiran dijabetes tipa 2?
Patite li od hipertenzije i imate li povišeni še?er u krvi?
Imate li viška kilograma?
Ako ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili potvrdno, riskirate i potrebna vam je hitna pomo?.

Što biste trebali u?initi - ?itajte dalje.

Poznati kardiolog, prof. Haris Konicko, tvrdi da je tajna zdrave dugovje?nosti u normalnom krvnom tlaku. A to je nemogu?e bez ?istih i zdravih krvnih sudova.

Ako je s tlakom i krvnim ?ilama op?enito sve u redu, mo?ete ?ivjeti i do 120 godina ili više. I osje?ati se potpuno zdravo. Prof. Haris Konicko je u potpunosti potvrdio ovu izjavu i rekao našem novinaru o tajni dugog i zdravog ?ivota.

- Prof. Konicko, ?esto ponavljate da je ravnote?a krvnog tlaka osnova zdravlja. Šta pod tim mislite?

Prof. Konicko: Jednostavno je. U djetinjstvu i adolescenciji naše su ?ile, krvni sudovi fleksibilni i ?isti, zahvaljuju?i tome prehrana organa je maksimalna. Ali s godinama se puno toga promijeni. Nakuplja se puno više lošeg kolesterola i smanjuje se postotak dobrog kolesterola.

Sve te naslage na našim jelima pridonose njihovom "zaprljanju". Naša ravnote?a krvnog tlaka je poreme?ena.

- Šta je kolesterol?

Prof. Konicki: To je masna tvar koja na dva na?ina ulazi u naše krvne ?ile. Otprilike ?etvrtina cjelokupnog kolesterola dobiva se iz hrane, a ostale tri ?etvrtine stvara naše tijelo.

Plakovi kolesterola dovode do glavobolje, problema sa zglobovima, povišenog krvnog tlaka i drugih zdravstvenih problema. Ometaju?i cirkulaciju krvi, doprinose stvaranju krvnih ugrušaka i tromboti?nih masa. A ovo je izravna i trajna stvarna prijetnja ?ivotu.

- A što su trombotske mase?

Prof. Konicki: To je koncentracija krvnih ugrušaka na jednom mjestu ili ?ak cijelom du?inom krvne ?ile. Opasnost je u tome što su ove tromboti?ne mase nestabilne. Mogu se odvojiti u bilo kojem trenutku i dovesti do strašnih posljedica.

Ako krvni ugrušak blokira krve sudove u mozgu, dogodit ?e se mo?dani udar. Ako blokira arteriju srca, onda - sr?ani udar. Svaki drugi organ tako?er ima rizik od nedostatka opskrbe krvlju, što mo?e dovesti do problema s plu?ima, zatajenja bubrega, gangrene i mnogih drugih zdravstvenih rizika.

- kako da razumijemo "prljave" krvne ?ile?

Prof. Konicki: Zamislite cijevi pune hr?e. Što se doga?a? Tlak vode raste, a tlak u cijelom sistemu raste.

Sli?no je i s našim krvnim ?ilama. Kad se na njih talo?e kolesterol ili druge tvari, krvni tlak raste (glavni uzroci visokog krvnog tlaka su prljave krvne ?ile ili krvni sudovi), krv sadr?i ne?isto?e i poreme?ena je cirkulacija krvi.

Da bismo to bolje razumjeli, pokušajmo vizualizirati i zamisliti da je normalni promjer lumena posuda jednak promjeru zapeš?a. S godinama se taj jaz smanjuje na promjer malog prsta. Naravno, to ne mo?e ne utjecati na vaše zdravlje, jer 90% toga ovisi o stanju krvnih ?ila. Zbog toga je toliko va?no uspostaviti ravnote?u što je prije mogu?e.

Krvi sudovi se brzo zaprljaju

Najtu?nije je što se krvne ?ile, sudovi vrlo brzo zaprljaju, posebno kod starijih ljudi. Ne trebate jesti hamburgere ili krompir cijeli dan. Komad kobasice ili pr?eno jaje dovoljan je da se dio formiranog kolesterola talo?i na stijenkama krvnih ?ila. Te se ne?iste tvari akumuliraju u tijelu tijekom godina.

- Prof. Konicki, ako dobro razumijem, krvne ?ile su 90% odgovorne za zdravlje cijelog ljudskog tijela. Zašto se ovo doga?a?

Prof. Konicki: Krvne ?ile nisu samo cijevi. To je slo?eni pojedina?ni organ, ?ije za?epljanje odmah završava nelagodom i boli.

Te pritu?be mogu imati više oblika.