+436509272992
Srbiji
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Kupiti Artrofix - gel za zglobove, Zvani?an sajt, Crna Gora, Podgorica

Information
Check the price
In stock
Description

→ → Zvaničan sajt, Crna Gora

Artrofix - gel za zglobove kupiti na zvani?nom sajtu Crna Gora, Podgorica
Kupiti Artrofix - gel za zglobove, Zvani?an sajt, Crna Gora, Podgorica

FAZNA AKCIJA ARTROFIXA
OSLOBA?A simptoma bola i ubla?ava otok

NORMALIZUJE metaboli?ke procese u zglobnoj kapsuli

SPRE?AVA stanjivanje hrskavice i rast koštane ki?me

VRAC?A svojstva amortizacije hrskavice

POVEC?AVA vaskularni tonus i hidrataciju ko?e

POBOLJŠA motori?ke funkcije oštec?enih zglobova
5 glavnih prednosti
1
KOMPLEKSNA AKCIJA

djeluje kao analgetik i antiseptik

2
TRENUTNA APSORPCIJA

efekat je primjetan 10 minuta nakon nanošenja

3
SVESTRANOST

nosi se sa raznim bolestima zglobova

4
PREVENCIJA

spre?ava razvoj bolesti zglobova

5
BRIGA O LJEPOTI

eliminiše opuštenost i povec?ava turgor ko?e
Prednosti Artrofix krem-gela u odnosu na druga sli?na sredstva:
Lako se nanosi, ne zahtijeva jake masa?e.

Rezultati poslije prvog koriš?enja!

Ima dualno djelovanje, stvari osje?aj hla?enja a zatim grijanja što ubrzava odlaganje procesa upale.

Ima 8 aktvnih pa?ljivo odabranom kombinacijom biljnih sastojaka.

Aktivno doprinosi hidrataciji ko?e - ne šteti je ve? je dodatno hrani, oboga?uje i hidrira.

ISO standard pri proizvodnji gdje su koriš?ene samo visoko kvalitetne sirovine u skladu sa GMP Standardom (good manufacturing practice) i HACCAP stadardom (Hazard Analysis Critical Control Point).

Proizvedeno i razvijeno u Srbiji.