+436509272992
Thailand
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Thailand
 • Все группы товаров

ความคิดเห็น Magicus Bond Thailand, Bangkok

Information
Check the price
In stock
Description

ซื้อ Magicus Bond สำหรับข้อต่อ เว็บไซต์ทางการ Thailand, Bangkok
Magicus Bond ซื้อที่ร้านขายยาประเทศไทยกรุงเทพฯ Thailand, Bangkok
ซื้อ Magicus Bond Thailand, Bangkok
ซื้อ Magicus Bond เว็บไซต์ทางการ Thailand, Bangkok
Magicus Bond ซื้อที่ร้านขายยา Thailand, Bangkok
ราคา  Magicus Bond Thailand, Bangkok
ความคิดเห็น  Magicus Bond Thailand, Bangkok
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Magicus Bond Thailand, Bangkok 

สารสกัดเซซามิน
แคลเซียมและแร่ธาตุ
เพื่อกระดูกและข้อเข่า
นวัตกรรม HYBRID FORMULA พร้อมดูแลกระดูกบาง พรุน
การสร้างเซลล์กระดูก
ปรับความสมดุลในกระบวนการสร้างกระดูก
เสริมกระบวนการสร้างกระดูกของร่างกาย
ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง เป็นอาการเริ่มต้นของ “โรคกระดูกเสื่อม”
โรคกระดูกเสื่อมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อเป็นแล้วสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ที่เป็นโรคมาก ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระดูกเสื่อมจึงจำเป็นต่อเราทุกคน โรคกระดูกเสื่อม เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมมากๆ มีอาการเจ็บปวด เข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ ทำให้ทำกิจวัตรประจำวันไม่สะดวก เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ
ภก.ดร. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
การมี สุขภาพดี เริ่มด้วย “ความเข้าใจ” ก่อนที่ทุกๆ ท่าน
จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัว

กว่า 30 ปี ที่ ภก.ดร. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ได้ทำงานในแวดวงสินค้าสุขภาพและยา กับความเป็น “เภสัชกร” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาการความรู้จากครูบาอาจารย์ และด้วยประสบการณ์ในการทำงาน ได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่งผู้บริหารของธุรกิจและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยระยะหลังได้มีโอกาสเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในหลักสูตรสุขภาพจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2555 ได้ตัดสินใจซื้อที่ดิน ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 43 ไร่ เรียกว่า “ไร่ม่อนน้ำล้อม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Moonrise Farm ตามทิวทัศน์ในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น Pharma Farmer อย่างเต็มตัว โดยเริ่มปลูกงาแบบ “ปลอดสารเคมี และยาฆ่าแมลง” ในปี 2557 กับชาวเขา โดยได้รับการรับรอง และสนับสนุนจากกรรมการหลายๆ ท่าน ทั้ง อย. องค์การเภสัชกร บ.สมุนไพรไทย คณะเภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ต่อมาในปี 2559 ภก.ดร. ทวีศักดิ์ ได้มีปัญหาสุขภาพต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งมาจากสาเหตุไขมันในเลือดสูง ความเครียด และความดัน เนื่องจากทำงานหนัก จากผลการวินิจฉัยพบว่า เป็นโรคหัวใจ(ลิ้นหัวใจรั่ว) เส้นเลือดที่หัวใจอุดตันมามาก 3 เส้น ในการช่วงฟักฟื้น อาจารย์ได้มีโอกาสศึกษา “งาดำ” จากนักวิชาการมากมายที่ออกมาพูด และได้ค้นงานวิชาการ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างจริงจัง และทำการวิเคราะห์งานวิจัยงาดำที่ทำออกมาเปรียบเทียบกันช่วง 3 ปี ทำให้พบว่า มีประโยชน์ในเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคที่อาจารย์เป็นในขณะนั้น จึงได้นำมาใช้ในการรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว
จากผลวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกพบว่าสารสกัด
เซซามินมีคุณประโยชน์สูง