+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

Wandoo Szybka Pożyczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

Wandoo pożyczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
Wandoo Oficjalna strona Warszawa, Polska
Wandoo Szybka Pożyczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

Rozwiązujemy problemy finansowe
Wandoo.pl służy swoim klientom oferując szybkie pożyczki krótkoterminowe (tak zwane chwilówki) w kwocie do 8000 zł na okres maksymalnie 30 dni. Nasze pożyczki dopasujesz do swoich możliwości finansowych w pełni kontrolując ile chcesz pożyczyć i kiedy chcesz spłacić. Nasz proces udzielenia pożyczek online jest całkowicie przejrzysty i bezpieczny. Wymagamy jedynie podstawowych informacji o Tobie - aplikujesz szybko i wygodnie, bez zbędnych formalności. Dla nowych klientów przygotowaliśmy ofertę pożyczki do kwoty 3000 zł.
Pożyczaj odpowiedzialnie z logo-green
Jesteśmy z Tobą na dobre i na złe! Potrzebujesz gotówki? Udzielimy Ci pożyczki. Zabrakło Ci na spłatę? Mamy dla Ciebie refinansowanie! Spłacasz wszystkie pożyczki terminowo? Dajemy rabaty! A każdy nowy klient ma możliwość wnioskowania nawet do 3000zł. I uwaga mamy apetyt na więcej. Dla nadchodzi Nowe Era, nie przegap tego!
Właściciel Serwisu. 
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, telefon: 22 380 01 02, e-mail: info@wandoo.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł. 
Informacje dotyczące Pośrednika kredytowego
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, telefon: 22 380 01 02, e-mail: info@wandoo.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł. .
Współpracujący Pożyczkodawcy. 
Pożyczkodawcami, na rzecz których Wandoo Finance sp. z o.o. świadczy usługi pośrednictwa kredytowego za pośrednictwem niniejszego Serwisu, są: (i) Finva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa oraz (ii) Oreon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. 
Zakres umocowania Pośrednika kredytowego: 
Wandoo Finance sp. z o.o. umocowana jest do dokonywania na rzecz Pożyczkodawców czynności faktycznych i prawnych mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy pożyczki, której stronami będą Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca. Czynności te obejmują: (i) prowadzenie serwisu www.wandoo.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą składać wnioski o pożyczkę, jak również zapoznawać się z aktualną ofertą kredytową Pożyczkodawców, a także (ii) zasięganie informacji o zobowiązaniach Użytkownika w zewnętrznych bazach danych należących do biur informacji gospodarczej, co odbywa się na podstawie udzielonego przez Użytkownika upoważnienia. 

Reprezentatywny przykład dla pożyczek udzielanych za pośrednictwem Serwisu 

Reprezentatywny przykład dla pożyczki standardowej udzielanej za pośrednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 517,31 %, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 7,2% (stopa stała), Całkowita kwota pożyczki: 1800 zł, Całkowity koszt pożyczki: 289,62 zł, w tym: (i) Prowizja: 279 zł, (ii) Odsetki: 10,62 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 2089,62 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na dzień: 29.05.2020 r.  
Reprezentatywny przykład dla pożyczki refinansującej udzielanej za pośrednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 517,31 %, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 7,2% (stopa stała), Całkowita kwota pożyczki: 2400 zł, Całkowity koszt pożyczki: 386,16 zł, w tym: (i) Prowizja: 372,00 zł, (ii) Odsetki: 14,16 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 2786,16 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na dzień: 29.05.2020 r.  

Przetwarzanie danych osobowych 
Troszczymy się o Twoje dane osobowe. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: iod@wandoo.pl
Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się tu .
Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów zawisłych pomiędzy konsumentami a podmiotami rynku finansowego (tj. Pośrednikiem kredytowym i/lub Pożyczkodawcą), jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: 
W celu rozwiązania sporu Użytkownik może również skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR”), dostępnej pod adresem elektronicznym: 
Organem nadzoru właściwym dla Wandoo Finance, jak również każdego z Pożyczkodawców, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.