+436509272992

ซื้อ Friocard แคปซูล, เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ประเทศไทย

  • Information
Check the price
In stock
Description

Карты Friocard
Картриджи Friocard Карты
Friocard

Карты Friocard
Связанные
темы
ตสูงจะดีขึ้นอย่างไร??!
ไม่ปวดหัว
ความดันคงที่ตลอดเวลา
การเต้นของ Просмотреть еще

โปรโมชั่นจะสิ้นสุดภายใน:

โปรดทราบ! ลดราคา!
ภายในวันเดียวเท่านั้น
08 พฤษจิกายน
2
380 бат или 1190
бат

ไทย
ระบุชื่อ - นามสกุล
ระบุเบอร์โทรศัพท์ สั่ Просмотреть
еще
ТЫ!

-50%
ความดันมากเกินไป - อันตรายถาวรต่อสุขภาพขอ Просмотреть
еще

140/90

Индивидуальный перевод โลหิตสูง

20-30%

Связанные темы
โลหิตสูง มีอายุมากกว่า

30 ปี

ในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 60 мес.
ดันโลหิตสูง กว่า

65%

FRIOCARD — Единая карта Просмотреть
еще Прямая трансляция Связанные темы Просмотреть еще รเต้นของ หัวใจให้เป็นปกติ เพื่อลดความดันอย่างค่อยเ ป็นค่อยไปและปลอดภัย
โปรดทราบ! ลดราคา!
ภายในวันเดียวเท่านั้น
08 พฤษจิกายน
โปรโมชั่ Пояснение:

00
часов
:
13
часов
:
29
часов

-50%
Цена от
2380 бат
до
1190 бат

ไทย
ระบุชื่อ - นามสกุล
ระบุเบอร์โทรศัพท์ สั่ Просмотреть
еще
ТЫ!